Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Aktualności

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

W PARAFII PW. CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO W GDYNI REDŁOWIE 
15-18 GRUDNIA 2019 R.
Wielka Tajemnica Wiary”.

SOBOTA 14.12.2019
18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA 15.12.2019
  7.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
  8.30  Msza św.  z nauką dla dorosłych
10.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych 
11.30  Msza św.  z nauką dla dzieci 
13.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
18.00  Msza św.  z nauką dla młodzieży (szkół średnich i akademickiej)
20.30  Apel Jasnogórski  

PONIEDZIAŁEK 16.12.2019
  8.00  Nabożeństwo Różańcowe 
  8.30  Msza św.  z nauką dla dorosłych
16.30  Nauka dla dzieci (szkoła podstawowa)
17.30  Nabożeństwo Różańcowe
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
19.00  Nauka dla młodzieży (szkół średnich)
20.00  Nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej
20.30  Apel Jasnogórski

WTOREK  17.12.2019
  8.00  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
  8.30  Msza św.  z nauką dla dorosłych
16.30  Nauka dla dzieci (szkoła podstawowa)
17.30  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
19.00  Nauka dla młodzieży (szkół średnich)
20.00  Nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej
20.30  Apel Jasnogórski

ŚRODA  18.12.2019
  8.00  Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
  8.30  Msza św.  z nauką dla dorosłych
11.00  Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych
16.30  Msza św. z nauka dla dzieci (szkoła podstawowa)
17.30  Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych i młodzieży szkół średnich
20.00  Msza św. z nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej

                              Rekolekcje poprowadzi:  Ks. Prałat dr Jacek Nawrot 

DOKUMENT Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”

„W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego.”
„Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych.”
„Miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się wyłącznie na autorytet władz samorządowych, jako organu prowadzącego.”
„Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1)”
„Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić.”
„Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem lub inną organizacją wymaga wyrażenia przez radę rodziców pozytywnej opinii (art. 86 Prawa oświatowego). To rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala m.in. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego). Rodzice mogą podczas prac nad tym dokumentem wykluczyć prowadzenie w szkole deprawujących zajęć oraz przypomnieć, że wychowanie człowieka powinno być realizowane w sposób integralny.”

W trosce o nasze dzieci zachęcamy do pobrania z poniższego linku oświadczenia rodziców.
Oświadczenie rodziców
Poniżej znajduje się link do pełnej treści dokumentu.
Kurenda nr 19_2019 Dokument Rady Stałej KEP – Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców (1)

Loading...