Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich ( MT.18.20)

Marana Tha (Jezu przyjdź!) to wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna, założona przez śp. księdza prałata dr. hab. Andrzeja Kowalczyka w 1997 r.; w naszej parafii działa od grudnia 2008 r. Jej idea wyłoniła się z odpowiedzi na pytanie: jak uobecniać Chrystusa w świecie, który chce zapomnieć o chrześcijańskich korzeniach? Odwołując się do doświadczeń pierwszych chrześcijan uznano że skuteczną  pomocą w wypełnianiu tej misji będzie odnowienie i pogłębienie naszych  relacji z Panem Bogiem. Na tym właśnie skupia się działanie wspólnoty.

Grupa liczy obecnie siedmiu członków, animatorami są Krystyna i Jarosław Paszkowie (powołani przez ks. moderatora Wspólnoty) a opiekunem duchowym ksiądz proboszcz Wiesław Philipp. Spotkania odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca po mszy św. wieczornej, według następującego  porządku:

–  modlitwa uwielbienia z zaproszeniem Ducha Świętego, która pozwala oderwać się od codziennych spraw i otworzyć na miłość Boga;

– materiał przygotowany przez ks. Kowalczyka w oparciu o Pismo Św. oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (zamiennie: katecheza na dany temat / Lectio Divina (forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych) / biblijna rewizja życia;

– czas na rozmowę;

– modlitwa na zakończenie spotkania.

Wspólnota Marana Tha to miejsce dla wszystkich, którzy mają pragnienie głębszego spotkania Boga we własnym sercu.  Regularne uczestnictwo w spotkaniach pomaga stanąć w prawdzie, zobaczyć siebie w świetle miłości Pana Boga i czerpać od Ducha Św. siłę oraz mądrość do radosnego niesienia chrześcijańskiego posłannictwa w codziennym życiu.

http://www.marana-tha.pl/