Ogłoszenia duszpasterskie 29.03.2020

 1. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 25 marca br. We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. W naszej parafii istnieje możliwość sprawowania jednocześnie dwóch Mszy św.: jednej w kościele i drugiej w kaplicy –wejście od strony plebanii. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby, które zamówiły intencje.
 2. Przypominamy o udzielonej dyspensie Metropolity Gdańskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. 
 3. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu. Zachęcamy do Komunii duchowej.
 4. Nasza świątynia w ciągu dnia jest otwarta. O godz. 17.00–18.00 codziennie zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu. (jednorazowo może adorować tylko 5 osób, w razie potrzeby prosimy o rotację). W tym czasie także będzie możliwość skorzystania z sakramenty pokuty. 
 5. Spowiedź wielkanocną można odłożyć na czas po ustaniu pandemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.
 6. Metropolita Gdański przypomina także o praktyce żalu doskonałego, który musi być połączony z intencją przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii. 
 7. W tym tygodniu przypada I-czwartek,  I-piątek i I-sobota miesiąca.
 8. W czwartek a o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna za Intronizację NSPJ w Ojczyźnie i na świecie oraz o świętość kapłanów.
 9. Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w piątek  o godz. 7.00, 16.30 i 18.00. 
 10. Nabożeństwo  I-piątkowe po Mszy św. o godz. 7.00, 16.30 i o godz. 18.00.
 11. W piątek okazja do spowiedzi św. w czasie  porannych Mszy św. i od godz. 16.00 – 18.30 w dwóch miejscach w kościele i w zakrystii (wejście od strony plebanii). Przypominamy o dystansie minimum 1,5 metra odstępu między uczestnikami liturgii, także przy spowiedzi. 
 12. W I-sobotę miesiąca o godz. 7.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. nabożeństwo I-sobotnie.
 13. W  I-sobotę o godz. 8.30 Msza św. w intencji   Wspólnoty Żywego Różańca Św. 
 14. Chorych, którzy będą sobie tego życzyli, z posługą sakramentalną Ks. Kazimierz i Ks. Proboszcz odwiedzą w piątek od godz. 9.00 a Ks. Paweł w sobotę od godz. 9.00. Księża skontaktują się telefonicznie ze swoimi chorymi i przyjdą tylko do tych, którzy wyraźnie będą sobie tego życzyli. Chorych można zgłaszać także telefonicznie.
 15. Planowana data uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 16. Na dzień dzisiejszy do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Tak długo jak szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszej spowiedzi).
 17. Podobnie rzecz ma się z sakramentem bierzmowania. 
 18. Pamiętajmy o osobach starszych i chorych w ramach pomocy sąsiedzkiej. Grupa Miłosierdzia naszej parafii organizuje pomoc osobom potrzebującym ( zakupy, spacer z pieskiem itp.)Osoby takie można zgłaszać telefonicznie (459310191) lub  na e-mail: (pomoc.redlowo@gmail.com). Osoby, które chciałyby się włączyć w tę pomoc proszone są o również o zgłaszanie się telefonicznie lub mailowo na podany wyżej numer czy mail. Numer telefonu czy adres maila są też dostępne w gablotce i na stronie parafii.
 19. Słuchajmy informacji z mediów i zawartych na naszej stronie internetowej.
 20. W dniu dzisiejszym i w następną  niedzielę ( o ile nic się nie zmieni) Msze św. od godz. 7.00 – do 13.00 będą sprawowane co godzinę (tj. o 7.00, 8.00, 9,00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 ) oraz po południu o godz. 17.00 i 18.00.
 21. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia.
 22. Szczegółowe informacje dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego zostaną podane później.
 23. Prasę katolicką –„Niedzielę” możemy nabyć przy wyjściu z kościoła a „Gościa Niedzielnego” możemy przeczytać w Internecie  w darmowym e-wydaniu.
 24. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii także te przesyłane na konto bankowe parafii. Bóg zapłać! 
 25. Na prośbę Parafian informujemy, że numer konta bankowego  naszej parafii znajduje się na stronie internetowej parafii a także w ogłoszeniach wywieszonych w gablocie. Numer konta parafii :  29 1020 1853 0000 9102 0009 9978.
 26. Wszystkim życzymy spokojnej niedzieli i pełnego Bożej łaski, dobrego, przeżytego w zdrowiu tygodnia. Szczęść Boże!

porządek Mszy św. w dniu 29.03.2020

DRODZY WIERNI !
Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które byliśmy zobowiązani wprowadzić w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Liczba uczestników Mszy Świętej i nabożeństw nie może przekraczać 5 osób, dlatego prosimy o  korzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie. Przypominamy o możliwości  przyjęcia komunii duchowej.

W naszej parafii istnieje możliwość sprawowania jednocześnie dwóch Mszy św.: jednej w kościele i drugiej w kaplicy –wejście od strony plebanii. Msze św. w najbliższą niedzielę tj. 29.03.2020 będą odprawiane według następującego porządku:
godz. 7.00
godz. 8.00
godz. 9.00
godz. 10.00
godz. 11.00
godz. 12.00
godz. 13.00
godz. 17.00
godz. 18.00

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy w pierwszej kolejności te osoby, które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych, z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń. Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii. Prosimy także o wrażliwość na tych parafian, którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Wasi Duszpasterze

Informacja Stolicy Apostolskiej
o przyznaniu specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii
https://episkopat.pl/stolica-apostolska-udziela-odpustu-specjalnego-wiernym-dotknietym-pandemia-koronawirusa/

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Porządek Mszy św. limit 5 osób

Drodzy Parafianie!

W zawiązku z wynikającego ze stanu pandemii koronawirusa  nowym ograniczeniem ilości wiernych mogących brać udział w zgromadzeniach liturgicznych –do 5 osób  w dniu jutrzejszym tj. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego proponujemy w naszym kościele następujący porządek Mszy św. :

godz. 7.00
godz. 8.30
godz. 12.00
godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 18.00

Pierwszeństwo uczestnictwa we Mszy św. mają osoby zamawiające intencje! Chęć uczestnictwa we Mszy św. można zgłosić telefonicznie na numer parafii:

58 622-43-28 ale nie jest to konieczny wymóg!

W razie konieczności ilość Mszy św. może ulec zmianie.

Pamiętajmy jednak o zaleceniach na czas pandemii:  Zostańcie w domu! O to serdecznie prosimy!

Jesteśmy duchowo z Wami i pamiętamy o Was w modlitwie.

Wasi duszpasterze!

Śp. Ks. kanonik Bogdan Śliwa

Śp. Ks. Kanonik Bogdan Śliwa – życiorys

W dniu 20.03.2020 w godzinach wieczornych zmarł w Szpitalu Miejskim w Gdyni śp. Ks. Kanonik Mgr lic. Bogdan Śliwa.

Ks. Bogdan urodził się 01.08.1951 w Gdyni, święcenia kapłańskie otrzymał 23.05.1976 r. w Gdyni Orłowie, od 2009 roku zamieszkiwał na stałe w domu rodzinnym w Gdyni Redłowie.

Zmarłego Kapłana polecamy modlitwom wiernych.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!!!

Pogrążeni w bólu

Duszpasterze parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie.

Pogrzeb śp. Ks. Bogdana odbędzie się w czwartek tj. 26 marca. Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego zostanie odprawiona o godz. 10.00 a pogrzeb rozpocznie się przy bramie na cmentarzu parafialnym w Gdyni Orłowie o godz. 11.30. Ze względu na ograniczenia ceremonii religijnych do maksymalnie 50-osób, miejsca w świątyni zostawmy dla rodziny i przyjaciół a dla Parafian pragniemy aby Msza św. była transmitowana online. Link z adresem umieścimy na stronie internetowej parafii.

Ogłoszenia duszpasterskie 22.03.2020

 1. W związku z wprowadzeniem przez organy państwowe stanu epidemicznego przypominamy, że liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw ograniczona jest do 50 osób
 2. Przypominamy, że  Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wydał dyspensę zwalniająca od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. (Program transmisji Mszy św. umieszczony jest w gablotce i na stronie internetowej parafii).
 3. W tym szczególnym czasie zachęcamy wszystkich do gorliwej  modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).
 4. Przypominamy, że już teraz do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7 czerwca 2020 r., można skorzystać z Komunii Świętej wielkanocnej. 
 5. Informujemy, że Stolica apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa. Szerzej na ten temat poczytajmy w internecie, także na nasze parafialnej stronie.
 6. Pamiętajmy o osobach starszych i chorych w ramach pomocy sąsiedzkiej. Grupa Miłosierdzia naszej parafii organizuje pomoc osobom potrzebującym ( zakupy, spacer z pieskiem itp.)Osoby takie można zgłaszać telefonicznie (459310191) lub  na e-mail: (redlowo.parafia@gmail.com). Osoby, które chciałyby się włączyć w tę pomoc proszone są o również o zgłaszanie się telefonicznie lub mailowo na podany wyżej numer czy mail. Numer telefonu czy adres maila są też dostępne w gablotce i na stronie parafii.
 7. Słuchajmy informacji z mediów i zawartych na naszej stronie internetowej.
 8. Prasę katolicką –„Niedzielę” możemy nabyć przy wyjściu z kościoła a „Gościa Niedzielnego” możemy przeczytać w Internecie  w darmowym e-wydaniu.
 9. W następna niedzielę (o ile nic się nie zmieni) Msze św. będą odprawiane według wcześniejszego porządku tzn. co 1,5 godziny  tj. o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 oraz o godz. 18.00.
 10. Nasza świątynia codziennie w ciągu dnia jest otwarta a od godz. 17.00-18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi św. w czasie porannych Mszy św. i od godz. 17.00 – 18.30 w małych konfesjonałach.  Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 
 11. Informujemy, że w piątek w godzinach wieczornych w Szpitalu Miejskim w Gdyni odszedł do wieczności śp. Ks. Kan. Bogdan Śliwa. Miał 69 lat i 44 lata kapłaństwa, od 2009 r. zamieszkiwał na stałe na terenie naszej parafii. Zmarłego kapłana polecamy modlitwom wiernych.
 12. Pogrzeb śp. Ks. Bogdana odbędzie się w czwartek tj. 26 marca. Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego zostanie odprawiona o godz. 10.00 a pogrzeb rozpocznie się przy bramie na cmentarzu parafialnym w Gdyni Orłowie o godz. 11.30. Ze względu na ograniczenia ceremonii religijnych do maksymalnie 50-osób,  miejsca w świątyni zostawmy dla rodziny i przyjaciół a dla Parafian pragniemy aby Msza św. była transmitowana online. Link z adresem umieścimy na stronie internetowej parafii. 
 13. W minionym tygodniu odszedł też do wieczności nasz Parafianin śp. Adam Stec l. 54 z ul. Powstania Wielkopolskiego. Ich oraz wszystkich naszych zmarłych polećmy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…
 14. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i pełnego Bożej łaski, przeżytego na modlitwie i w zdrowiu tygodnia. Szczęść Boże!

Ogłoszenia duszpasterskie 15.03.2020

 1. W związku z wprowadzeniem przez organy państwowe stanu zagrożenia epidemicznego Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź ograniczył liczbę uczestników Mszy św. do 50 osób
 2. Przypominamy, że 13 marca  Ks. Arcybiskup wydał dyspensę zwalniająca od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. (Program transmisji Mszy św. umieszczony jest w gablotce i na stronie internetowej parafii).
 3. Komunię św. możemy przyjmować na rękę, znak pokoju przekazujemy przez pokłon, nie żegnamy się wodą święcona z kropielnicy.
 4. W następna niedzielę ( o ile nic się nie zmieni) Msze św. od godz. 7.00 – do 13.00 będą sprawowane co godzinę (tj. o 7.00, 8.00, 9,00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 ) oraz o godz. 18.00.
 5. Na zakończenie Mszy św. śpiewamy suplikacje.
 6. Zawieszone zostają nabożeństwa: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Różaniec, Koronki do Bożego Miłosierdzia, a także bierzmowania, przygotowanie do bierzmowania i          I-komunii św., spotkania grup duszpasterskich i pielgrzymki.
 7. Odwołane są rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Spowiedź  w naszej parafii codziennie w trakcie Mszy św. i od godz. 17.00 – 18.30.
 9. Kapłani będą codziennie o godz. 20.30 odmawiać różaniec w intencjo osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują. Prosimy, aby wierni w tym samym czasie w swoich rodzinach modlili się w łączności z kapłanami.
 10. Pamiętajmy o osobach starszych i chorych w ramach pomocy sąsiedzkiej. Grupa Miłosierdzia naszej parafii organizuje pomoc osobom potrzebującym ( zakupy, spacer z pieskiem itp.)Osoby takie można zgłaszać telefonicznie (459 310 191) lub  na e-mail: (redlowo.parafia@gmail.com). Osoby, które chciałyby się włączyć w tę pomoc proszone są o również o zgłaszanie się telefonicznie lub mailowo na podany wyżej numer czy mail. Numer telefonu czy adres maila są też dostępne w gablotce i na stronie parafii.
 11. Słuchajmy informacji z mediów i zawartych na naszej stronie internetowej.
 12. Prasę katolicką można nabyć w kruchcie kościoła. Ogłoszenia zawarte w Miłosierdziu są nieaktualne.
 13. Prosimy wszystkich o gorącą modlitwę i post w intencji ustąpienia pandemii. 
 14. Ks. Arcybiskup prosi: „najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa  – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi. Przeżywajmy ten Wielki Post w duchu nadziei.  Niech takie będą nasze wielkopostne postanowienia podejmowane z miłości i w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych.” My Wasi duszpasterze też o to gorąco prosimy.

KORONAWIRUS INFORMACJA

INFORMACJA KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ <<- KLIK

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI <<- KLIK

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
W związku z zaistniałą sytuacją rekolekcje dla dzieci i młodzieży w naszej parafii zostają odwołane.
 Nie będzie także przygotowania do I-komunii św.

Natomiast zajęcia dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w dniu 26.03 2020r. o godz. 18.00  (na tę chwilę) będą odbywały się normalnie.

Osoby, które zapisały się na seans filmu: „Najświętsze Serce” informujemy, że termin projekcji został przesunięty na późniejszy czas (na razie nie określony). Gdyby ktoś chciał zrezygnować prosimy o kontakt w zakrystii.

Trwajmy na modlitwie do Chrystusa Miłosiernego o uwolnienie świata od pandemii  koronawirusa!

Ks. Proboszcz

Ogłoszenia Duszpasterskie 08.03.2020

 1. Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najlepsze życzenia: dużo Bożego błogosławieństwa, zdrowia i byście wszystkie stawały się na wzór Matki Najświętszej. Szczęść Boże. 
 2. Gorzkie Żale  z kazaniem pasyjnym dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15. Serdecznie zapraszamy. 
 3. Droga Krzyżowa w najbliższy piątek dla dorosłych o godz.9.00 i o godz. 17.15;   dla dzieci o godz. 16.30 a dla młodzieży o godz.19.00. Niech nikogo z nas na tych nabożeństwach nie zabraknie.
 4. We wszystkie dni Wielkiego Postu (z wyjątkiem niedziel) zapraszamy także na Nabożeństwo z Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Suplikacjami  przy wystawionym Najświętszym Sakramencie o godz. 15.00.
 5. W  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  po Mszy św. o godz. 8.30 i 18.00.
 6. W czwartek o godz. 16.30 modlitwa dziękczynna za dar Intronizacji z prośbą o jej dobre owoce.
 7. Informujemy, że młodzież klas I szkół średnich przyjmie sakrament bierzmowania w naszej parafii w czwartek  26 marca br. o godz. 18.00 z rak J.E. Ks. Bpa Wiesława Szlachetki.  
 8. Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania i kandydatów w poniedziałek o godz. 19.00 w kościele.
 9. Panów ze Wspólnoty Św. Józefa i chętnych mężczyzn zapraszamy we wtorek na Msze św. o godz. 18.00 a potem na spotkanie w salce na plebanii.
 10. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I-komunii św. w środę o godz. 19.00 w kościele.
 11. Przypominamy, że organizujemy  konkurs na największą, wykonaną przez dzieci z udziałem rodziców palmę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową na Mszy św. o 11.30.
 12. Młodzież i starsze dzieci grające na instrumentach i pragnące śpiewać na chwałę Bożą zapraszamy w sobotę o godz. 13.00 na spotkanie nowo powstającej scholii do kościoła.
 13. Wyrażamy wdzięczność  za złożone w minioną niedzielę ofiary na Gdańskie Seminarium Duchowne. Zebraliśmy 935,43 zł.  Bóg zapłać!
 14. W następną niedzielę „taca inwestycyjna” przeznaczona na pokrycie koszt nowego prezbiterium. Za zrozumienie i ofiarność już dziś dziękujemy.
 15. Organizujemy wyjazd autokarem na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej w sobotę 4 kwietnia. Informacje i zapisy w zakrystii i w biurze parafialnym.
 16. Gdyńskie Centrum Filmowe wystawia dla grup zorganizowanych film pt. „Najświętsze Serce”. Seans dla naszej parafii odbędzie się w piątek tj.13.03.br o godz. 12.00 i 20.00. Koszt biletu 13 zł. Chętni mogą zapisać się w zakrystii. Osoby zapisane zgromadzą się na projekcję w Gdyńskim Centrum Filmowym (plac Grunwaldzki 2) minimum 20 minut przed seansem.
 17. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 34 z oddziałami integracyjnymi zaprasza na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI w sobotę 21 marca br.  od godziny 10.00. Zaproszenie skierowane jest do rodziców i dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w klasie pierwszej lub w oddziale zerowym, oraz do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o tej palcówce.  Szczegółowy program wywieszony jest na plakacie w gablotce.
 18. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej – Gościa Niedzielnego i Niedzieli oraz naszej  parafialnej gazetki Miłosierdzie. Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.
 19. W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin śp. Edmund Bedła  l.91 z ul. Kopernika. Jego i wszystkich naszych zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …
 20. Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i dobrego, owocnego drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 01.03.2020

 1. W środę rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – szczególny czas do przygotowania się na Święta Wielkanocne. Mają nam w tym pomóc: modlitwa, post i jałmużna. 
 2. Gorzkie Żale  z kazaniem pasyjnym dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15. Serdecznie zapraszamy.
 3. Droga Krzyżowa w piątek dla dorosłych o godz. 9.00 i 17.15; dla dzieci zaraz po Mszy św. o godz. 16.30 a dla młodzieży  o godz.19.00. Niech nikogo z nas na tych nabożeństwach nie zabraknie.
 4. We wszystkie dni Wielkiego Postu (z wyjątkiem niedziel) zapraszamy także na Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia z Koronką przy wystawionym Najświętszym Sakramencie o godz. 15.00.
 5. Przypominamy że, Rekolekcje Wielkopostne będziemy przeżywali w naszej parafii w czwartym tygodniu Wielkiego Postu tj.  od 22 -25 marca czyli od niedzieli do środy. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy. Program rekolekcji zamieszczony jest w gazetce  Miłosierdzie na stronie internetowej parafii i w gablotce.
 6. Od najbliższego wtorku zapraszamy dzieci na próby przed I-komunia św. na godz. 15.50. Obecność obowiązkowa! 
 7. Ogłaszamy  konkurs na największą, wykonaną przez dzieci z udziałem rodziców, palmę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową na Mszy św. o 11.30.
 8. W  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  po Mszy św. o godz. 8.30 i 18.00.
 9. W środę 4 marca swoje imieniny obchodzi Ks. Kazimierz. W sposób szczególny będziemy modlić się za solenizanta w tym dniu na Msza św. o godz. 8.30.
 10. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I-piątek i I-sobota miesiąca.  Spowiedź  dla dzieci,  młodzieży i dorosłych w piątek w czasie porannych Mszy św. i po południu od godz.16.00 – 18.30. 
 11. W czwartek o godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu a o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna za Intronizację NSPJ w Ojczyźnie i na świecie oraz o świętość kapłanów.
 12. Wspólnotę Marana Tha  zapraszamy w czwartek o godz. 18.00 na Mszę św. a później na  spotkanie w salce na plebanii.
 13. W I-piątek nabożeństwo  po Mszy św. o godz. 7.00 i o godz. 18.00. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.30.
 14. Chorych z posługą sakramentalną Ks. Kazimierz i Ks. Proboszcz odwiedzą w piątek od godz. 9.00 a Ks. Paweł w sobotę  również od godz. 9.00.
 15. W sobotę o godz. 7.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu sercu NMP a po Mszy św. nabożeństwo I-sobotnie.
 16. Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca Świętego w sobotę  o godz. 8.30. Po Eucharystii wymiana tajemnic różańcowych.
 17. W dniu dzisiejszym przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na Gdańskie Seminarium Duchowne. Za złożone na ten cel ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 18. Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 9.00 do kościoła. 
 19. Organizujemy wyjazd autokarem na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej w sobotę 4 kwietnia. Informacje i zapisy w zakrystii i w biurze parafialnym.
 20. Organizujemy również wyjazd na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego w niedzielę 7 czerwca. Ze względu na zdobycie kart wstępu osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się w zakrystii lub w biurze parafialnym do jutra włącznie.
 21. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej – Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłosierdzia. Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.
 22. W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin śp. Antoni Czapraga z ul. Powstania Śląskiego. Jego oraz śp. Ks. Stanisława Ziółkowskiego, Proboszcza z Pierwoszyna  i wszystkich naszych zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …
 23. Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i dobrego, owocnego pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Szczęść Boże!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PPROGRAM  REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 
W PARAFII PW. CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO  W GDYNI REDŁOWIE 22–25.03.2020 R
Wielka tajemnica wiary

SOBOTA  21.03.2020
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA  22.03.2020
7.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
8.30  Msza św.  z nauką dla dorosłych
10.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
11.30  Msza św.  z nauką dla dzieci
13.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych
17.15  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00  Msza św.  z nauką dla dorosłych

PONIEDZIAŁEK  23.03.2020
8.00   Nabożeństwo Różańcowe
8.30   Msza św.  z nauką dla dorosłych
11.00   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 4-8)
12.00   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 0-3) i przedszkolaków
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30   Nabożeństwo Różańcowe
18.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych
19.00  Nauka dla młodzieży
20.00   Nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej
20.30  Apel Jasnogórski

WTOREK  24.03.2020
8.00   Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
8.30   Msza św.  z nauką dla dorosłych
11.00   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 4-8)
12.00   Nauka dla dzieci szkolnych (klasy 0-3) i przedszkolaków
15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30   Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
18.00   Msza św.  z nauką dla dorosłych
19.00  Nauka dla młodzieży
20.00   Nauka dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej
20.30  Apel Jasnogórski

ŚRODA  25.03.2020   ZWIASTOWANIE NMP
8.00   Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
8.30   Msza św.  z nauką dla dorosłych
10.00   Msza św. na zakończenie Rekolekcji dla chorych z sakramentem namaszczenia
11.00   Msza św. na zakończenie Rekolekcji dla dzieci szkolnych (klasy 4 -8)
12.00   Msza św. na zakończenie Rekolekcji dla dzieci szkolnych (klasy 0-3) i przedszkolaków
15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30   Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
18.00   Msza św. na zakończenie Rekolekcji dla dorosłych i młodzieży
20.00   Msza św. na zakończenie Rekolekcji dla dorosłych pracujących do późna i młodzieży akademickiej

PIĄTEK  27.03.2020
19.00 Droga Krzyżowa ulicami Gdyni Redłowa ( dla wszystkich Parafian)
Prowadzi: Ks. dr Antoni Balcerzak, prof. WSKSiM