Śp. Ks. Kanonik Bogdan Śliwa – życiorys

Śp. Ksiądz Kanonik Bogdan Śliwa

Śp. Ksiądz Kanonik Bogdan Śliwa urodził się dnia 1 sierpnia 1951 roku w Gdyni, w praktykującej swoją wiarę i oddanej Kościołowi rodzinie Feliksa i Gertrudy z domu Bielawa. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdyni, a następnie do liceum ogólnokształcącego w Gdyni-Orłowie, które ukończył w roku 1969 zdając egzamin dojrzałości. W roku 1966 rodzina Śliwa przeprowadziła się z gdyńskiego centrum do dzielnicy Redłowo. 

Ks. Kanonik Bogdan ochrzczony został w parafii pw. Św. Antoniego w Gdyni. W tej też parafii otrzymał sakrament bierzmowania. Od szóstego roku życia był ministrantem. W opinii duchowieństwa był człowiekiem głęboko wierzącym, rozmodlonym i zaangażowanym w sprawy Kościoła.  

W 1969 roku rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Czas studiów został przerwany przymusową służbą wojskową w latach 1970-1972. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1976 roku w Pelplinie z rąk Biskupa Zygfryda Kowalskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym (1976-1979) oraz w Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku (1979-1983). Od 1 marca był duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Neu Ulm w Niemczech (Diecezja Augsburg). Pracę wśród Polonii zakończył w roku 2006, a następnie służył pomocą duszpasterską w Parafii pw. Św. Jana z Kęt w Rumii Janowie. Ze względu na kłopoty zdrowotne od roku 2009 mieszkał w domu rodzinnym w Redłowie, gdzie w miarę możliwości wspomagał pracujących tu kapłanów w posłudze duszpasterskiej. Ks. Bogdan przez całe kapłańskie życie dbał o pogłębianie wiedzy teologicznej. W tym zakresie podejmował kolejne studia. 

Gorliwa praca i zaangażowanie pasterskie Śp. Księdza Bogdana Śliwy zostały docenione poprzez zamianowanie go w roku 1995 Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej. 

Ksiądz Kanonik Bogdan Śliwa zmarł po długiej chorobie w dniu 20 marca 2020 roku, w 69 roku życia i 44 roku kapłaństwa. Wierni Archidiecezji Gdańskiej oraz Polonii niemieckiej pozostają mu wdzięczni za kapłańską służbę. 

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego odbędą się w czwartek, 26 marca br. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Gdyni-Orłowie przy ul. Ks. S. Zawackiego 4 o godz. 11.30.

Zalecenia duszpasterskie Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

DRODZY WIERNI !

Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie
nadzwyczajnych środków zapobiegawczych,
które byliśmy zobowiązani wprowadzić
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
i kontynuujemy w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Liczba uczestników Mszy Świętej i nabożeństw nie może przekraczać 50 osób,
dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy
Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej
transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie.
Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele
zapraszamy w pierwszej kolejności te osoby,
które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych,
z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń.

Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących
oraz o ustanie epidemii.

Prosimy także o wrażliwość na tych parafian,
którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Wasi Duszpasterze

Informacja Stolicy Apostolskiej
o przyznaniu specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii:

https://episkopat.pl/stolica-apostolska-udziela-odpustu-specjalnego-wiernym- dotknietym-pandemia-koronawirusa/

Wizyta duszpasterska 2017

9.01.2017 (poniedziałek):
Od godz. 16.00 ul. Legionów 107
Około godz. 17.30 ul. Legionów 109,111,113

10.01.2017 (wtorek):
Od godz. 16.00 ul. Legionów 115 i 117
Około godz. 17:30 ul. Legionów 119

11.01.2017 (środa):
Od godz. 16.00 ul. Batalionów Chłopskich, Nocznickiego, Powstania
Listopadowego, Powstania Warszawskiego i ul. Szczeblewskiego

12.01.2017 (czwartek):
Od godz. 16.00 ul. Powstania Wielkopolskiego 68
Około godz. 17.30 ul. Powstania Wielkopolskiego 97

13.01.2017 (piątek):
Od godz. 16.00 ul. Powstania Wielkopolskiego 89,91,93,101
Około godz. 17:30 ul. Powstania Wielkopolskiego 103,105,111

14.01.2017 (sobota):
Od godz.15.00 ul. Powstania Wielkopolskiego 1-87 i 2-60 (domki)

16.01.2017 (poniedziałek):
Od godz.16.00 ul. Powstania Wielkopolskiego 107 AB i 113
Około godz. 17.30 ul. Powstania Wielkopolskiego 115,117,119
Około godz. 18.30 ul. Powstania Wielkopolskiego 121,123,125

17.01.2017 (wtorek):
Od godz. 16.00 ul. Powstania Wielkopolskiego 127,129,131,133-159
Około godz. 17.30 ul. Powstania Wielkopolskiego 82
Około godz. 18:00 ul. Bałtycka i Kisielewskiego

18.01.2017 (środa):
Od godz. 16.00 ul. Powstania Wielkopolskiego 76
Około godz. 17.30 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 8 i 10

19.01.2017 (czwartek):
Od godz. 16.00 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 11 i 12
Około godz. 17.30 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 14 i 9

20.01.2017 (piątek):
Od godz. 16.00 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 15 i 16
Około godz. 17:30 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 18

21.01.2017 (sobota):
Od godz. 15.00 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 19 i 23
Około godz. 16:30 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25 i
ul. Heweliusza

23.01.2017 (poniedziałek):
Od godz. 16.00 ul. Herberta,
Około godz. 17.30 ul. Miłosza

24.01.2017 (wtorek):
Od godz. 16.00 ul. Szarych Szeregów

25.01.2017 (środa):
Od godz. 16.00 ul. Powstania Śląskiego domki i 10A
Około godz. 17.30 ul. Powstania Śląskiego 8 i 10 BC

26.01.2017 (czwartek):
Od godz. 16.00 ul. Powstania Śląskiego 2,4
Około godz. 17.30 ul. Powstania Śląskiego 6

27.01.2017 (piątek):
Od godz. 16:00 Kolęda dodatkowa

28.01.2017 (sobota):
od godz. 16.00 Powstania Wielkopolskiego 78
około godz. 17.30 Powstania Wielkopolskiego 80