~ INTENCJE MSZALNE ~ 08 – 15.07.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

08.07.

 

  7.00 +Franciszek (on) w 23 rocz. śm., +Klara, +Czesław, +Józef i +Brygida Landowscy; +Gizela Szolc, +Amelia Rybińska, +Leokadia Kabel P K
  8.30 +Weronika, +Konstanty, +Bogumiła (ona) Unton O P
10.00 Suma – za Parafian P O
11.30 +Kazimierz Lisek, +Stanisław oraz ++rodzeństwo O K
13.00 +Urszula –w 3 rocz. śm. i +Jan Tłoczyńscy oraz ++z rodziny K O
18.00 +Jan Kaczor (greg. 8) K K
Poniedziałek

09.07

 

  7.00 +mąż Edward – w 35 rocz. śmierci, ++rodzice i chrzestni z obojga stron oraz ++szwagrowie: Stanisław i Aleksander K K
  8.30 +Jan Kaczor (greg. 9) P K
  8.30 +Zofia Morawiec – w miesiąc po pogrzebie K P
18.00 +Antonina, +Stanisław Kupczyk oraz ++rodzice chrzestni P K
Wtorek

10.07

 

  7.00 +Jan Kaczor (greg. 10) P P
  8.30 ++Rodzice: Stefania i Henryk oraz +siostra Hanna K P
18.00 Dziękczynno-błagalna – w rocz. ślubu Eryki i Andrzeja P K
Środa

11.07.

 

  7.00 +Jan Kaczor (greg. 11) K K
  8.30 +Henryka (ona) + Leon P K
  8.30 +Barbara Jóźwiak – w miesiąc po śmierci K
18.00 +Anna Olszewska, +Eugenia (ona) i +Antoni Chmielewscy P K
Czwartek

12.07.

 

  7.00 +Jan Kaczor (greg. 12) P P
  8.30 O zdrowie i Boże błog. dla syna Cezarego i wnuka Dominika K P
18.00 +Urszula Kupczyk K P
Piątek

13.07

 

  7.00 +Władysław (on) –w 25 rocz. śmierci K K
  8.30 +Kazimierz Bogacki – w 25 rocz. śmierci P K
  8.30 +Jan Kaczor (greg. 13) K
19.00 O rychły triumf Niepokalanego Serca NMP P P
19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. , potrzebne łaski i zdrowie dla Marty i Bronisława Sobierajskich – z okazji 50 rocz. ślubu K
      Sobota

14.07.

 

  7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Michała P P
  8.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jana – z okazji 86-urodzin P P
  8.30 +Jan Kaczor (greg. 14) K
18.00 +Klara, +Antoni, +Edward Kreft K P
Niedziela

15.07.

 

  7.00 +Feliks Walenciak i +Konstanty Bronczel K P
  8.30 +Alicja Sułkowska – w 4 rocz. śmierci N K
10.00 Suma – za Parafian P N
11.30 +Jan Kaczor (greg. 15) N P
13.00 +Stanisław Malec – w 23 rocz. śmierci P K
13.00 +Henryk Nowak – w 5 rocz. śmierci /Chrzest: 1) Sara Chodnicka, 2) Daniel Edward Delorey K
18.00 +Marian Kondracki N K

~ INTENCJE MSZALNE ~ 01 – 08.07.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

01.07.

 

  7.00 +Jan Kaczor – gregoriańska 1 P K
  8.30 +Anatol, +Witold Fedoruk K P
10.00 Suma – za Parafian P N
11.30 O wszelkie niezbędne łaski dla Anny – z okazji urodzin K P
11.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla nowożeńców Agnieszki i Tomasza Micun N
13.00 +Czesław Pokorski –w 10 rocz. śm. oraz ++rodzice z obu stron

Chrzest św.: 1)Filip Hanspol,

P N
18.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny oraz za ++ z rodzin: Jakubowskich i Głowniaków. N K
Poniedziałek

02.07

 

  7.00 +Jan Kaczor (greg. 2) K K
  8.30 +Zbigniew Murawski –w 3 rocz. śm. i ++Jego rodzice P K
  9.00 Pogrzebowa: +Józef Pasieka l. 82 K P
18.00 +Irena Antczak – w 7 rocz. śm. P K
Wtorek

03.07

 

  7.00 +Jan Kaczor (greg. 3) P P
  8.30 +Marianna, +Anna i +Czesław Sierakowscy K P
18.00 +Maria Karcz – w 1 rocz. śm. P K
Środa

04.07.

 

  7.00 +Julita, +Tadeusz K K
  8.30 +Ks. Kan. Jerzy Główczewski P K
  8.30 +Jan Kaczor (greg. 4) K
18.00 +Alina Buczek – w 2 rocz. śm. oraz +Janina Oczkowska P K
Czwartek

05.07.

 

  7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski dla Piotra z okazji 23 urodzin P P
  8.30 +Jan Kaczor (greg. 5) K P
18.00 Dziękczynna za Intronizację NSPJ z prośbą o rozwój w naszej Ojczyźnie i o świętość dla kapłanów P K
Piątek

06.07

 

  7.00 +Jan Kaczor (greg. 6) K K
  8.30 O potrzebne łaski, powrót do zdrowia przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza dla Joanny z okazji urodzin P W
  8.30 +Marcin Kuź – w miesiąc po pogrzebie K
16.00 Msza ślubna: Karolina – Adam P
18.00 ++dziadkowie: Katarzyna i Eliasz Hucaluk K P
      Sobota

07.07.

 

  7.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP P P
  8.30 W intencji Żywego Różańca św. P P
  8.30 +Jan Kaczor (greg. 7) K
18.00 +Ryszard – w rocz. śmierci K P
Niedziela

08.07.

 

  7.00 +Franciszek (on) w 23 rocz. śm., +Klara, +Czesław, +Józef i +Brygida Landowscy; +Gizela Szolc, +Amelia Rybińska, +Leokadia Kabel P K
  8.30 +Weronika, +Konstanty, +Bogumiła (ona) Unton O P
10.00 Suma – za Parafian P O
11.30 +Kazimierz Lisek, +Stanisław oraz ++rodzeństwo O K
13.00 +Urszula –w 3 rocz. śm. i +Jan Tłoczyńscy oraz ++z rodziny K O
18.00 +Jan Kaczor (greg. 8) K K

~ INTENCJE MSZALNE ~ 24.06 – 01.07.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

24.06.

 

  7.00 +Janina i +Stanisław (on) Dywan K P
  8.30 +Janina Kowalska M K
10.00 Suma – za Parafian P M
11.30 O Boże błog.  i potrzebne łaski dla Jana – w dniu imienin M P
13.00 +Augustyn i +Janina Spychalscy; /Chrzest św.: Jakub Barski P K
18.00 +Jan Kuca, +Urszula Stewa oraz ++rodzice i rodzeństwo z obojga stron K M
Poniedziałek

25.06

 

  7.00 M M
  8.30 +Jan Grochowalski K M
18.00 +Leszek, +Stefan Drzewieccy P K
Wtorek

26.06

 

  7.00 +Józef Przytarski, ++rodzice z obojga stron i ++rodzeństwo K K
  8.30 +Stefania Sulikowska – w miesiąc po pogrzebie P K
18.00 W intencji Pielgrzymów M P
Środa

27.06.

 

  7.00 +Alina, +Edward Kobylańscy P P
  8.30 +Stanisław (on) Motyka M P
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Anny i Adama z okazji rocznicy ślubu oraz dla Ich dzieci K M
Czwartek

28.06.

 

  7.00 P P
  8.30 +Antoni, +Piotr, +Helena +Andrzej K P
18.00 +Piotr, +Tomasz, ++rodzice M K
Piątek

29.06

 

  7.00 K K
  8.30 +Hilary Marchlewski i ++rodzice z obojga stron, +brat Stanisław, +siostra Halina i +siostrzeniec Stanisław P K
18.00 +Piotr M P
      Sobota

30.06.

 

  7.00 +Leopold, ++rodzice i ++rodzeństwo M M
  8.30 +Lucyna Młynarczyk P M
18.00 +Rozalia, +Marian Piotrowscy K P
Niedziela

01.07.

 

  7.00 +Jan Kaczor – greg. 1 P K
  8.30 +Anatol, +Witold Fedoruk K P
10.00 Suma – za Parafian P N
11.30 O wszelkie niezbędne łaski dla Anny – z okazji urodzin K P
11.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla nowożeńców Agnieszki i Tomasza Micun N
13.00 +Czesław Pokorski –w 10 rocz. śm. oraz ++rodzice z obu stron

Chrzest św.: 1)Filip Hanspol, 2)Daniel Edward Delorey

P N
18.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny oraz za ++ z rodzin: Jakubowskich i Głowniaków. N K

~ INTENCJE MSZALNE ~ 17 – 24.06.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

17.06.

 

  7.00 +Zygmunt Czarnecki-w 26 r śm. i +Aniela Czarnecka-w 7 r.śm M P
  8.30 +Anna, +Kazimierz Pruszniewscy K M
10.00 Suma – za Parafian P K
11.30 ++rodzice: Marianna – w 10 r. śm. i Franciszek (on) M P
13.00 +Ryszard i +Maria Wołowscy

Chrzest św.: Tymoteusz Rejkowski

P K
18.00 +Franciszka (ona), +Aleksander, +Stanisław K M
Poniedziałek

18.06

 

  7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło Ducha św. dla Haliny oraz w pewnej intencji K K
  8.30 +Ludwika (ona), +Ignacy, +Stefan Szczygłowscy P K
18.00 W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci M P
Wtorek

19.06

 

  7.00 W int. uleczenia i ukojenia zranień wewnętrznych za wstawien- nictwem NMP, NSPJ i Arch. Gabryela dla wszystkich samo-tnych kobiet i mężatek cierpiących samotność w naszej parafii P P
  8.30 O nawrócenie grzeszników M P
18.00 Dziękczynna w rocznicę ślubu K P
18.00 W intencjach misyjnych i Koła Misyjnego M
Środa

20.06.

 

  7.00 M M
  8.30 +Zenobia Wojtaś – w rocz. śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla Edmunda i Igi P M
18.00 Zbiorowa: Henryk Kudelski – w 24 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny Kudelskich i Stawickich K M
Czwartek

21.06.

 

  7.00 K K
  8.30 +Roman – w 29 rocz. śm. i +Wanda M K
18.00 +Tadeusz Jarema – w 2 rocz. śmierci P W
Piątek

22.06

 

  7.00 P P
  8.00 Zakończenie Roku Szkolnego M W
  8.30 +Helena, +Wincenty Bocheńscy K P
18.00 +Jan, +Zofia,+ Czesław, +Zenon Maryniewscy P K
      Sobota

23.06.

 

  7.00 +Kazimierz Kraśniewski M M
  8.30 +Józef (on), +Antoni, +Zdzisław oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Edmunda i Waleriana P M
12.00 Ślubna z chrztem P
18.00 + Ciocia Maryla Gronczewska oraz o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla chrzestnych: Heleny Piątek i Janusza Gronczewskiego K P
Niedziela

24.06.

 

  7.00 +Janina i +Stanisław (on) Dywan K P
  8.30 +Janina Kowalska M K
10.00 Suma – za Parafian P M
11.30 O Boże błog.  i potrzebne łaski dla Jana – w dniu imienin M P
13.00 +Augustyn i +Janina Spychalscy; /Chrzest św.: Jakub Barski P K
18.00 +Jan Kuca, +Urszula Stewa oraz ++rodzice i rodzeństwo z obojga stron K M

~ INTENCJE MSZALNE ~ 10 – 17.06.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

10.06.

 

  7.00 +Marianna, +Piotr, +Tadeusz, +Stefan, +Monika M K
  8.30 +Antoni Niebodajew K M
10.00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Aleksandry z okazji chrztu świętego M K
11.30 +Medard (on) i za ++rodziców z obojga stron W M
13.00 +Marian Deńczyk – w 3 rocz. śm. – o zbawienie duszy W K
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Alicji i Ryszarda Sychowskich – w miesiąc po ślubie K M
Poniedziałek

11.06

 

  7.00 +Wanda Rogowska – w 7 rocznicę śmierci M M
  8.30 +Tadeusz w 32 r. śm., +Felicja i +Stanisław Zielińscy; +Zofia i Edward Ochowiak oraz +Zenon, +Jadwiga, +Leon, +Helena Matuszak K M
18.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla nowożeńców Agnieszki i Łukasza Ławickich. K K
Wtorek

12.06

 

  7.00 Dziękczynno- błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny P P
  8.30 +Maria, +Jan, +Zbigniew, +Edmund K P
18.00 +Gabriela Opajdowska, +Stefan Młyński M K
Środa

13.06.

 

  7.00 O  nawrócenie dla Małgorzaty, Anny i Krzysztofa M M
  8.30 +Teresa Rompa -w 10 r. śm., ++rodzice: Marta i Augustyn Rompa;  ++teściowie: Marta i Michał Wiczkowscy; ++bracia: Władysław, Klemens, Augustyn; ++siostry: Bronisława i Halina Rompa K M
19.00 O rychły triumf Niepokalanego Serca NMP P K
Czwartek

14.06.

 

  7.00 +Irena Ruszkowska K K
  8.30 +Stanisław(on) Ornacki i ++z rodziny P K
18.00 +Elżbieta i +Paweł Szur; +Helena i +Kazimierz Szmytkowscy M P
Piątek

15.06

 

  7.00 P P
  8.30 O nawrócenie grzeszników K P
18.00 +Janusz Marzec – w rocz. śmierci M K
      Sobota

16.06.

 

  7.00 M M
  8.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Izabeli i Andrzeja w 28 –rocznicę ślubu K M
18.00 +Barbara Dranikowska –w 8 rocz. śmierci oraz ++rodzice i ++teściowie P K
Niedziela

17.06.

 

  7.00 M P
  8.30 +Anna, +Kazimierz Pruszniewscy K M
10.00 Suma – za Parafian P K
11.30 ++rodzice: Marianna – w 10 r. śm. i Franciszek (on) M P
13.00 +Ryszard i +Maria Wołowscy

Chrzest św.: Tymoteusz Rejkowski

P K
18.00 +Franciszka (ona), +Aleksander, +Stanisław K M

~ INTENCJE MSZALNE ~ 03- 10.06.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

03.06.

 

  7.00 +Teresa Krupa – w I rocz. śm. – intencja od przyjaciół P K
  8.30 +Stanisław Kriesel, +brat Antoni; szwagrowie:+Tadeusz, +Zenon, ++rodzice z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierp. K P
10.00 Suma – za Parafian P M
11.30 +Leszek, +Andrzej Kreft M P
13.00 +Kazimierz Krzemiński – w I rocz. śmierci M K
18.00 +Marian Słowacki – w 19 rocz. śmierci K M
Poniedziałek

04.06

 

  7.00 +Bronisław, +Wacław oraz o nawrócenie dla Edwarda
  8.30 +Teresa Krupa – w I rocz. śmierci – intencja od przyjaciół
18.00 +Zofia i +Aleksander  (on) Macedońscy
Wtorek

05.06

 

  7.00 +Stanisław (on)
  8.30 +Helena i Władysław Kapelsiewicz
18.00 +Bolesław, +Kazimierz Iwaszczuk oraz ++rodzice z obu stron
Środa

06.06.

 

  7.00 +Teresa Krupa – w I rocz. śmierci
  8.30 +Ks. Kan. Jerzy Główczewski
  8.30 +Tadeusz Rajchert – w 36 rocz. śm. oraz ++rodzice z obu stron
18.00 +Felicja, +Brunon, +Wiesław
Czwartek

07.06.

 

  7.00 ++ z rodziny
  8.30 +Rozalia, +Antoni, +Zygmunt Wasilewscy
18.00 Dziękczynna za Intronizację NSPJ z prośbą o rozwój w naszej Ojczyźnie i o świętość dla kapłanów
Piątek

08.06

 

  7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie dla siostry Ewy i całej rodziny
  8.30 +Ks. Prał. Marek Szczurkowski – w rocz. śmierci
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Doroty i Bożeny
      Sobota

09.06.

 

  7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Barbary i Krzysztofa z okazji 40-rocznicy ślubu
  8.30 +Urszula Borkowska w miesiąc po pogrzebie i za ++ rodziny Borkowskich i Szubów.
18.00 +Józefa (ona) + Piotr, +Sylwester Smogorzewscy
Niedziela

10.06.

 

  7.00 +Marianna, +Piotr, +Tadeusz, +Stefan, +Monika
  8.30 +Antoni Niebodajew
10.00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Aleksandry z okazji chrztu świętego
11.30 +Medard (on) i za ++rodziców z obojga stron
13.00 +Marian Deńczyk – w 3 rocz. śm. – o zbawienie duszy
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców Alicji i Ryszarda Sychowskich – w miesiąc po ślubie

~ INTENCJE MSZALNE ~ 27.05 – 03.06.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

Trójcy Przenajśw.

27.05.

 

  7.00 +Irena Karwowska i +Jadwiga Rybicka P K
  8.30 +Aniela, +Marian +Barbara, +Józef  Kruszyńscy K P
10.00 Suma – Za Parafian P M
11.30 +mąż Franciszek Pelc M P
11.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 27) K
13.00 +Pelagia, +Józef, +Stanisław Kozłowscy

Chrzest św.: Zofia Bigus

M K
18.00 +Albin Stec K M
Poniedziałek

28.05

 

  7.00 +Helena Rzymska – w 18 rocz. śmierci M M
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 28) K M
18.00 Dziękczynno-błagalna w 18 rocz. urodzin Mariana M K
18.00 +Mariusz Lieske – z okazji urodzin P
Wtorek

29.05.

 

  7.00 +Pola i +Wiktor Rogulscy P P
  8.30 +Stanisław, +Maria, +Jakub +Józefa (ona) i +Władysław M P
  8.30 +Józef Janiszewski – w miesiąc po pogrzebie K
18.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 29) M K
Środa

30.05.

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 30) K K
  8.30 +Wiesław Kobylański M K
18.00 Zbiorowa: 1)+Czesław, +Stanisław i rodzice z obojga stron;

2) +Zbigniew Wajer –w 1 rocz. śmierci

P M
Boże Ciało

31.05.

 

  7.00 +Stanisław Dułak P K
  8.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Anny – z okazji 85 urodzin K P
10.00 Suma – za Parafian P W
12.00 +Waldemar Ceglarski –w 1 rocz. śmierci M
18.00 +Andrzej , ++rodzice z obojga stron K P
Piątek

01.06

 

  7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. Chrystusa Miłosiernego i opiekę MB dla Anny i Grzegorza Karczmarz i Ich córki Mai K K
  8.30 +Bronisława (ona), +Stanisław( on) Surówków P W
16.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łask i przyjaźń z Panem Jezusem na całe życie dla dzieci pierwszokomunijnych M W
18.00 +Franciszek, Joanna Turzyńscy M W
      Sobota

02.06.

 

  7.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP M M
  8.30 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca Świętego P M
16.30 Ślubna: Agnieszka Lechowska – Tomasz Micun P
18.00 +Siostra Salezja Karpińska K P
Niedziela

03.06.

 

  7.00 +Teresa Krupa – w I rocz. śm. – intencja od przyjaciół P K
  8.30 +Stanisław Kriesel, +brat Antoni; szwagrowie:+Tadeusz, +Zenon, ++rodzice z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierp. K P
10.00 Suma – za Parafian P M
11.30 +Leszek, +Andrzej Kreft M P
13.00 +Kazimierz Krzemiński – w I rocz. śmierci M K
18.00 +Marian Słowacki – w 19 rocz. śmierci K M

~ INTENCJE MSZALNE ~ 20 – 27.05.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

20.05.

Zesłanie Ducha Świętego

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 20) M P
  8.30 +Benedykt Mundlaf – w 6 rocz. śmierci P M
10.00 Suma – za Parafian M K
11.30 ROCZNICA  I-KOMUNII  ŚWIĘTEJ P W
13.00 +Grzegorz Krzewiński – w rocznicę śmierci K M
18.00 +Franciszek Czołba K P
Poniedziałek

21.05

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 21) K K
  8.30 +Adam Dolega -w 17 rocz. śmierci M K
18.00 W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci P M
Wtorek

22.05.

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 22) P P
  8.30 +Wanda, +Anna, +Helena, +Józef (on) Stankowscy K P
18.00 +Eugeniusz Pilarski -w 24 r. śm.  oraz ++rodzice z obojga stron M K
Środa

23.05.

 

  7.00 +Apolonia i +Jan Krupa M M
  8.30 +Zofia i +Stanisław Motyka K M
18.00 Zbiorowa: 1)+Mieczysław Szreder; 2) +Czesław, +Stanisław i rodzice z obojga stron P M
18.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 23) K
Czwartek

24.05.

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 24) K K
  8.30 +Antoni, +Piotr oraz Ich ++rodzice M K
18.00 +Tadeusz w 4 rocz. śmierci P K
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie dla Karoliny M
Piątek

25.05

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 25) P P
  8.30 +Edmund Olosz – w 19 rocz. śm. K P
  8.30 +Teresa Arczyńska – w 30 dniu po śmierci P
18.00 +Konstancja i +Janina M P
      Sobota

26.05.

 

  7.00 +Zofia Kraśniewska M M
  8.30 +Zenobia, +Małgorzata, +Helena, +Lidia oraz o Boże błogosławieństwo dla Joanny i Marii P M
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 26) K
18.00 +Zofia, +Antoni i +Zbigniew Gilewscy K P
Niedziela

Trójcy Przenajśw.

27.05.

 

  7.00 +Irena Karwowska i +Jadwiga Rybicka M K
  8.30 +Aniela, +Marian +Barbara, +Józef  Kruszyńscy K P
10.00 Suma – Za Parafian P M
11.30 +mąż Franciszek Pelc M P
11.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 27) K
13.00 +Pelagia, +Józef, +Stanisław Kozłowscy

Chrzest św.: Zofia Bigus

P K
18.00 +Albin Stec K M

 

~ INTENCJE MSZALNE ~ 13 – 20.05.2018 R.

Dzień Godz. Intencja M K
Niedziela

13.05.

Wniebowst. Pańskie

 

  7.00 +Helena, +Jan +Edward Fularczyk P M
  8.30 +Franciszka (ona )Stolc i za dusze w czyśćcu cierpiące M O
10.00 Suma – za Parafian P M
10.00 O zdrowie i Boże błog. dla Czesławy Kondrackiej z ok urodzin O
11.30 +Halina w 10 rocz. śm. oraz +Mieczysław i +Stanisław (on) M P
11.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 13) O
13.00 +Maria Stasińska; +Lucyna, +Joanna, +Marian Grzeszczak; +Krystyna Lewandowska, +Joanna Jaworska O P
18.00 O rychły triumf Niepokalanego Serca NMP P M
Poniedziałek

14.05

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 14) P P
  8.30 +Antoni Gulan – w 9 r. śm. ,+Paweł oraz ++rodzice z obu stron M P
  8.30 +Stanisława (ona) Kosmalska – w 30 dniu po śmierci P
12.30 Pogrzebowa: +Urszula Borkowska  l.91
18.00 Dziękczynno-błagalna w 29 rocz. święceń kapłań. Ks. Janusza M P
Wtorek

15.05.

 

  7.00 +Zofia, +Edward, +Maria, +Roman z rodz. Ochowiak; +Leokadia Kabel, +Małgorzata Kościuszko, +Gizela Szolc, +Anastazja i +Stanisław Nowak K K
  8.30 ++teściowie: Dorota i Jan P K
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 15) K
18.00 W intencjach misyjnych i Koła misyjnego M K
18.00 +Konrad Beister – w 9 rocz. śm. oraz +Anna Skwierczyńska P
Środa

16.05.

 

  7.00 +Czesław Krasiński – w 3 rocz. śmierci M M
  8.30 +Leon, +Jadwiga, +Piotr K M
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 16) P
18.00 +Czesław, +Stanisław i ++rodzice z obojga stron M K
18.00 +Lucyna Janiszewska i ++ z rodziny P
Czwartek

17.05.

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 17) P P
  8.30 +Jan Chodura – w 2 rocznicę śmierci K P
18.00 +Wojciech, +Michał, +Bonifacy M K
Piątek

18.05

 

  7.00 +Aniela, +Felicja, +Jan, +Franciszek, +Krzysztof Pachulscy K K
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 18) P K
18.00 +Anna, +Wanda, Ks. Feliks Piechowscy M P
      Sobota

19.05.

 

  7.00 O zdrowie,  błog Boże i opiekę MB dla Haliny–od wspólnoty Jerycho Różańcowe P P
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 19) P M
18.00 +Zbigniew Sikora – w 3 rocz. śmierci M P
Niedziela

Zesłanie Ducha Świętego

20.05.

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 20) M P
  8.30 +Benedykt Mundlaf – w 6 rocz. śmierci P M
10.00 Suma – za Parafian M K
11.30 ROCZNICA  I-KOMUNII  ŚWIĘTEJ P W
13.00 +Grzegorz Krzewiński – w rocznicę śmierci K M
18.00 +Franciszek Czołba K P

~ INTENCJE MSZALNE ~ 06 -13.05.2018 R.

Dzień Godz Intencja M K
Niedziela

06.05.

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 6) K P
  8.30 +Helena i +Stanisław Lubiewscy M K
10.00 Suma – za Parafian P M
11.30 +Czesław, +Stanisław i ++rodzice z obojga stron
13.00 +Jadwiga Oleś – w rocznicę śmierci /Chrzest św.: Krzysztof Szpak
18.00 +Stanisław Struzik-w 10 r.śm. oraz ++rodzice i rodzeństwo z obu stron
Poniedziałek

07.05

 

  7.00 +Jadwiga, +Feliks
  8.30 +Janina Dzięgielewska -w 3 rocz. śm. oraz +Ewa –w 1 rocz. śmierci
  8.30 O powrót do zdrowia dla Krystyny
18.00 +Helena i +Kazimierz Szmytkowscy oraz +Elżbieta i +Paweł Szur
18.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 7)
Wtorek

08.05.

 

  7.00 +Stanisław (on) i +Janina Dywam
  8.30 ++Rodzice: Iwona i Stanisław Żur, ++z rodziny  Żur oraz o zdrowie dla całej rodziny
  8.30 Dziękczynno-błagalna w rocznicę urodzin Karoliny
18.00 +Stanisław (on) Cieślak
18.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 8)
Środa

09.05.

 

  7.00 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 9)
  8.30 +Stanisław (on) Kurowski, ++rodzice i ++rodzeństwo oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny Kurowskich
18.00 Zbiorowa: 1)+Witold Tojza w 16 rocz. śm. i ++rodzice z obojga stron; 2) +Czesław, +Stanisław i rodzice z obojga stron
18.00 +Felicja Przywarczak – w 6 rocz. śm. ++Jej rodzice: Marta i Feliks  oraz +Andrzej – o łaskę nieba za wstawiennictwem MB i wszystkich świętych
Czwartek

10.05.

 

  7.00 +Zofia Miśkowiec – w 29 rocz. śm. i za +Hieronimę (ona)
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 10)
  8.30 O powrót do zdrowia dla Krystyny
18.00 ++rodzice i ++rodzeństwo Kiljanek
Piątek

11.05

 

  7.00 ++rodzice chrzestni z obojga stron oraz o Boże błog. i dary Ducha Św. dla chrześniaków
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 11)
  8.30 O powrót do zdrowia dla Krystyny
18.00 +Edward Kłos w I rocz. śm. oraz ++rodzice z obojga stron
      Sobota

12.05.

 

  7.00 O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Marii – z okazji urodzin
  8.30 +Paweł Orłowski
  8.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 12)
11.00 I – KOMUNIA ŚWIĘTA
18.00 +Maciej Grzegorzewski – w 3 rocz. śmierci
Niedziela

13.05.

 

 

  7.00 +Helena, +Jan +Edward Fularczyk
  8.30 +Franciszka (ona )Stolc i za dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 Suma – za Parafian
10.00 O zdrowie i Boże błog. dla Czesławy Kondrackiej z okazji urodzin
11.30 +Halina w 10 rocz. śm. oraz +Mieczysław i +Stanisław (on)
11.30 +Edwarda (ona) Żukowska – ( gregorianka 13)
13.00 +Maria Stasińska; +Lucyna, +Joanna, +Marian Grzeszczak; +Krystyna Lewandowska, +Joanna Jaworska
18.00 O rychły triumf Niepokalanego Serca NMP