Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Sprawozdanie duszpasterskie za 2019 rok

Minął Rok Pański 2019

       W duchu wdzięczności Panu Bogu  zakończyliśmy w miniony wtorek Rok Pański 2019.  

Koniec roku skłania nas do pewnego podsumowania minionego czasu.  Nie chodzi o statystyki potrzebne takim czy innym urzędom, nawet nie o to, by usłyszeć, że był to „dobry” czy „zły” rok, ale by samemu odpowiedzieć sobie czy ten dany nam od Boga, w darze czas, przybliżył mnie do Stwórcy czy też może oddalił? A ponieważ jako parafia jesteśmy  wielką rodziną, wspólnotą, dlatego szukamy odpowiedzi na powyższe pytania przyglądając się życiu religijnemu społeczności Gdyni Redłowa, która liczy ponad 6 tyś. mieszkańców. Przypomnę rok miniony, przeżywaliśmy pod hasłem duszpasterskim: „W mocy Bożego Ducha.” W ciągu tego minionego roku duszpasterskiego usiłowaliśmy skupić naszą uwagę na misji i zadaniach ludzi ochrzczonych i bierzmowanych. Chcieliśmy sobie na nowo uzmysłowić, że kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego, to poszli pełnić misję daną im przez Chrystusa.
Dlatego każdy katolik ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. Mając świadomość jaką misję ma do wypełnienia Kościół założony przez Chrystusa, my również jako chrześcijanie, w mocy Ducha Świętego, mamy z wiarą i odwagą  wypełniać nasze zadania we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa. W mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin ma iść przez codzienne życie i ofiarować siebie drugim! Na ile udało nam się wypełnić te zadanie, zbliżyć się do Boga, włączyć się czynnie w życie kościoła parafialnego odpowiedzmy sobie sami. 

Rok 2020 będziemy przeżywali (czynimy to już od adwentu) pod hasłem: „Eucharystia daje życie” w trzyletnim programie duszpasterskim Kościoła w Polsce pt.: „Wielka Tajemnica Wiary”. Pragniemy skupić się na jeszcze lepszym przeżywaniu Eucharystii, na częstszym przyjmowaniu komunii św. i regularnym uczestnictwie w niedzielnej i świątecznej Mszy św. a może i w dni powszednie, a także na ożywieniu Adoracji Najświętszego Sakramentu.  Trzeba byśmy sami uzmysłowili sobie, że Eucharystia naprawdę daje życie. 

         By podsumować miniony rok popatrzmy jak wyglądało w nim życie sakramentalne w naszej parafii:

 1. Sakrament Chrztu Świętego.
Rok 1983 1987 1997 2007 2015 2016 2017 2018 2019
Ilość chrztów 128   84   44 57 49 57 38 39 29

Liczba chrztów jak widzimy zmalała. Parafia nasza się starzeje, mało jeszcze jest rodzin młodych ale trzeba też  pamiętać że coraz więcej rodzin żyje bez Boga i nie widza potrzeby ochrzczenia swoich pociech. Wiele dzieci przychodzi dzisiaj na  świat w rodzinach rozbitych i niesakramentalnych, w których nie ma ducha. 

       Coraz większym problemem jest kwestia znalezienia rodziców chrzestnych, spełniających wymogi Kodeksu Prawa Kanonicznego. A przypomnę krótko, że musi to być osoba: wierząca, praktykująca (uczęszczającą regularnie na Mszę św. i do sakramentów), oraz dojrzała (po Bierzmowaniu).

 1. Sakrament bierzmowania:
Rok 1983 1987 1997 2007 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba bierzmow.   91   68   61   47   34   27 25 20 ok. 30

 Niestety coraz mniej młodzieży przystępuje do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, bo po prostu przestali praktykować i zagubili wiarę. Ciągle aktualny jest także problem, co zrobić, żeby młodzież po przyjęciu tego sakramentu (dojrzałości chrześcijańskiej) dalej  trwała przy Bogu i Kościele? 

3.Sakrament Eucharystii:

 • I-komunia święta:
Rok 1983 1987 1997 2017 2018 2019 2020
Liczba dzieci   81   75   57   75   67 17 ok.60

 

 • Frekwencja na niedzielnych Mszach Świętych :
Rok 2007 2007 2016 2017 2018 2019
Ilość wiernych (około) 2065 1798 1847

Na liczącą około 6000 mieszkańców dzielnicę do kościoła w ostatnim czasie chodzi niespełna 1850. To minimalnie więcej niż w roku 2018. Ale parafia trochę nam się powiększyła o mieszkańców osiedla wojskowego przy ul. Kopernika (których serdecznie witamy w naszej wspólnocie) i na tę wyższą frekwencję ma też wpływ, że więcej dzieci przygotowuje się do I-komunii św.  a zatem ich rodziny regularnie uczęszczaj na Eucharystię. w ubiegłym roku. To ponad 27 % zobowiązanych. To taka średnia krajowa. Społeczeństwo nam się starzeje. Wydaje się, że młodzieży jest bardzo mało w kościele a dzieci im dalej po I-komunii św. tym też mniej. Chciałbym Was zaprosić, zachęcić, byście pokochali Eucharystię, która jest dla nas źródłem korzystania ze skarbca łask, wysłużonych przez Syna Bożego na Krzyżu. Raz jeszcze przypomnę hasło tegorocznego roku, że Eucharystia jest źródłem życia. Bardzo dziękuję, tym wszystkim, którzy regularnie uczestniczą we Mszach niedzielnych i świątecznych, a pozostałych zachęcam, by wzięli z nich przykład. Zachęcam także zwłaszcza osoby niepracujące do udziału we Mszach świętych w dni powszednie. 

 • Ilość rozdanych w ciągu roku komunii świętych:

W 2019 roku rozdano ponad 100 tyś. komunii św. Widać wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.  A to cieszy. Świadczy, że wśród uczestniczących we Mszach św.  świadomość konieczności posilania się chlebem z nieba jest coraz większa. Pragnę bardzo gorąco podziękować tym, którzy regularnie i często posilają się „pokarmem na życie wieczne”.   Zachęcam pozostałych do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z komunią świętą. Cieszy też fakt, że trzem kapłanom (przydałby się jeszcze jeden) pomagają dwaj nadzwyczajni szafarze komunii świętej: Pan Aleksander i Pan Jacek. Dziękuje im za tę gorliwą posługę.  Ufam, już niedługo dołączą do nich jeszcze dwaj inni, którzy przygotowują się do pełnienie tej posługi.                        

 • Przy tej okazji chcę również podziękować za zamawiane intencje Mszy świętych, i te w niedziele i święta, ale także w dni powszednie. Ofiarujmy Msze święte (najpiękniejszy dar) nie tylko za zmarłych (to oczywiste), ale także: o zdrowie,  z racji jubileuszy, rocznic, imienin, urodzin czy innych okazji. Dziękuję także za składane przy tej okazji stypendia mszalne. 
 1. Sakrament Namaszczenia Chorych.

Odwiedzamy każdego miesiąca około 40 osób starszych i chorych. 

 • Pogrzeby:
Rok 1997 2007 2015 2016 2017 2018 2019
Ilość w parafii   53   51   68   66   58   61 67

          W imieniu całej parafii wyrażam chrześcijańską solidarność ze wszystkimi, którzy w minionym roku pożegnali swoich najbliższych! Niech Zmartwychwstały Chrystus przyjmie Ich do swojej chwały, a Maryja uprosi łaskę pocieszenia.

          W tym roku zgonów było niestety o 6 więcej niż w roku ubiegłym. Tendencja niestety rosnąca.  Osoby które odeszły były w większości zaopatrzone sakramentami. Za to pragnę najbliższym gorąco podziękować. I  proszę uczyńmy wszystko, by zadbać o naszych starszych czy schorowanych rodziców, krewnych, sąsiadów. Zaprośmy do nich kapłana z posługa sakramentalną. W sytuacjach nagłych kapłan jest do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Przychodźmy śmiało! 

Dziękuję również Wam Parafianie za coraz lepsze rozumienie, czym jest sakrament chorych i że, nie traktujecie go jako „ostatnie namaszczenie”!

5.Sakrameny pokuty i pojednania.

Pragnę podziękować wielu z Was, którzy regularnie korzystacie z sakramentu Bożego Miłosierdzia.  Chciałbym tak jak przed rokiem, zaapelować o ożywienie spowiedzi w I-piątki miesiąca, by wynagradzać Sercu Bożemu za grzechy nasze i całego świata. Zachęcajmy dzieci i młodzież, a sami dajmy im przykład.

        Jako kapłani staramy się służyć Wam najlepiej jak potrafimy, by podczas każdej Mszy św. była okazja do skorzystania ze spowiedzi./wyjątek to czas kolędowy/. Czekamy na Was w konfesjonale! Dziękuję kapłanom za codzienną, gorliwą służbę w konfesjonale i poza nim.

 1. Sakrament Kapłaństwa.

         Obecnie w naszej parafii duszpasterzuje 3 kapłanów: Proboszcz – Ks. Wiesław Philipp;  Wikariusz – Ks. Paweł Jakimcio oraz Pomoc duszpasterska – Ks. Kazimierz Południak. Odczuwamy potrzebę przynajmniej jeszcze jednego duszpasterza, ale mimo to staramy się na miarę naszych możliwości usłużyć całej parafii.  Już dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich na Srebrny Jubileusz Kapłaństwa ks. Pawła, który będziemy przeżywali w naszej parafii w niedzielę 30 maja 2020 o godz. 13.00. Wraz z Jubilatem będziemy dziękowali Panu Bogu za dar Jego kapłaństwa.

        Miarą życia duchowego parafii są powołania kapłańskie i zakonne. Dziękujemy Bogu za naszych kleryków. Ks. Diakona  Damiana Trzebiatowskiego, który jest na VI roku w Gdańskim Seminarium Duchownym. Jak wiemy w czerwcu 2019 przyjął świecenia diakonatu i jak Bóg pozwoli 16 maja 2020 r. przyjmie święcenia kapłańskie a dzień później odprawi swoją Mszę św. prymicyjną w naszej parafii – 17 maja 2020 o godz. 13.00. Już się cieszymy. Drugi alumn to Patryka Zyberta, który jest na 2 roku naszym Gdańskim Seminarium Duchownym. Niech ich przykład   będzie zachętą dla innych młodych chłopców, którzy pójdą w Ich ślady. Prośmy Boga o wytrwanie dla Nich oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W bieżącym roku módlcie się także za nas – waszych kapłanów, byśmy byli dla Was dobrymi Pasterzami. Święty Janie Pawle –módl się za nami! Chciałbym wyrazić także przy tej okazji wdzięczność naszym kapłanom za Ich gorliwą posługę duszpasterską i katechetyczną.

Pragnę także w tym szczególnym czasie przepraszać Boga i Was Drodzy Parafianie za wszystkich kapłanów, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu, którzy stali się zgorszeniem dla Kościoła przez swoje naganne zachowania  i prosić Boga, by był dla nich miłosierny a ofiary ich haniebnych czynów, by umiały przebaczyć doznane krzywdy i na drodze swojego życia spotkały dobrych, świętych księży.    

7.Sakrament Małżeństwa:

Rok 1983 1987 1997 2007 2015 2016 2017 2018 2019
Ilość par   44   27   16   13     10 4 9 10 5

Podobnie jak w naszej ojczyźnie tak i w parafii zauważamy wyraźną tendencję malejącą zawieranych sakramentów małżeństwa. I u nas też to widać. Wiele małżeństw zawiera dzisiaj sakrament małżeństwa w  kościele obok jakiejś restauracji czy sali weselnej. Na naszym osiedlu takowych brak, dlatego też uciekają do innych kościołów. Mam też świadomość, że i u nas są tacy, którzy żyją bez ślubu. Proszę te pary, by jak najszybciej uregulowały tę sprawę życia po Bożemu. Obiecuję pomoc wszystkim, którzy w tej kwestii się zgłoszą do parafii. Rodziców, babcie i dziadków proszę, by zachęcali, by tłumaczyli, że Chrystus, tak jak w Kanie Galilejskiej, pragnie błogosławić i pomagać każdemu małżeństwu a nie przeszkadzać. Módlcie się często za młodych, za wszystkie rodziny a szczególnie za przeżywające trudności.

       Mówiąc o życiu parafii trzeba ukazać zaangażowanie wiernych w grupy duszpasterskie. Parafia-jak uczy Sobór Watykański II – to wspólnota wspólnot. Im więcej takich grup, tym żywotniejsza parafia. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem wszystkich należących do grup i pragnę zachęcić Was Drodzy Parafianie, by nie być tylko biernymi uczestnikami, ale czynnie zaangażować się w  życie parafii. W każdej grupie można znaleźć coś dla siebie. W naszej parafii do tej pory istnieją takie wspólnoty:

 • Żywy Różaniec  Święty (11 róż);
 • Apostolstwo Bożego Miłosierdzia – zaczyna się odnawiać –zachęcam; (dziękuję za codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. rannej i wieczornej.)
 • Koło Misyjne Dorosłych (10 osób);
 • Apostolstwo MB Patronki Dobrej Śmierci (ok. 10 osób);
 • Grupa Biblijna „Marana tha” (ok. 10 osób);
 • Ministranci (16 osób). /przydałoby się więcej/;
 • Schola Parafialna „In Domino”; – na razie zawiesiła działalność, szukamy nowych młodych ludzi, którzy by chcieli śpiewać i grać na chwałę Pana Boga 
 • Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa; 
 • Parafialny Zespół Caritas – ( 3 osoby) –trzeba reaktywować.   
 • Redakcja parafialnej Gazetki „Miłosierdzie” na razie 1-osobowa. W tym miejscu chciałbym  podziękować ks. Kazimierzowi za redagowanie z wielkim zapałem naszego tygodnika. Pragnę wyrazić wdzięczność także Panu Adrianowi za czuwanie i wstawianie tekstów na stronę internetową naszej parafii. 
 • Wspólnota Mężczyzn św. Józefa ( ok. 15 Panów, rozrasta się, zapraszamy innych)
 • Wspólnota Domowego Kościoła – powstał w 2019 r. 1 krąg ale mam nadzieję, że powstaną kolejne
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Pragnęlibyśmy, by powstała  w parafii także jakieś wspólnoty dla dzieci i młodzieży. Liczymy na Waszą pomoc!

KWESTIE MATERIALNE PARAFII. 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam Drodzy Parafianie za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii i wykonywane inwestycje.  Mam świadomość, że nie łatwo się dziś żyje, a mimo to potraficie się dzielić.

Bardzo dziękuję tym, którzy modlitwami, pracą a także ofiarami przyczynili się do powstania nowego wystroju naszego prezbiterium, które 22.12.2019 r. poświęcił J.E. Ks. Bp Zbigniew Zieliński. Przypomnę że koszt całości to ok. 300 tyś. zł. Ale jest dobra wiadomość, że o ile nie wydarzy się nic nadzwyczajnego to do czerwca 2020 r. powinniśmy już całość spłacić. 

W bieżącym roku planujemy założyć monitoring i alarm w kościele oraz zgodnie z prośbą wielu parafian przygotować się do zmiany  żyrandoli. 

Dziękuję przy tej okazji także Osobom, które dbają o świeże  kwiaty i piękną dekorację kościoła Pani Maryli, Pani Marii i wspomagających je osobach.  Panu Marcinowi i Panu Janowi i pomagającym im Panu Januszowi i panu Marcinowi F. wyrażam wdzięczność za pełną oddania służbę w zakrystii. Panu  Leszkowi i wspomagającym go Panom tzw. „brygadzie zryw” za wszelkie prace gospodarcze a Pani Małgosi za troskę o czystość. Przy tej okazji gorąco dziękuję także naszym organistom Pani Hani, Panu Igorowi  i wspierającemu ich Panu Przemkowi. Parafia to także plebania, o którą dbają Pan Wojtek i do niedawna Pani Gabrysia. Im również należą się słowa ogromnej wdzięczności. 

Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wyrazy dobroci i życzliwości okazane w 2019 roku. Przepraszam za uchybienia z mojej strony i kapłanów naszej parafii  oraz gorąco proszę o modlitwę i pomoc w radosnym kroczeniu we wspólnocie parafialnej do Królestwa Niebieskiego. Niech pomogą nam w tym szczególnie: św. Jan Paweł II, którego 100-rocznicę urodzin będziemy obchodzili 18 maja i Prymas Tysiąclecia kard Stefan Wyszyński, którego beatyfikację czyli ogłoszenie błogosławionym będziemy przeżywali 7 czerwca na Placu Piłsudskiego w Warszawie.  Szczęść Boże w Nowym Roku! 

                                                                                                                Ks. Proboszcz

Dodaj komentarz