Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Ks. Michał Oksiuta – życiorys

Ksiądz Michał Lucjan Oksiuta urodził się w Gdyni dnia 6 września 1957 r., w rodzinie Lucjana i Felicji zd. Lisińska. Ochrzczony został 30 września 1957 r. w kościele pw. Świętej Rodziny w Gdyni. We wrześniu 1964 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W tym czasie został też ministrantem.  4 czerwca 1970 r. przyjął sakrament bierzmowania w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Następny etap edukacji podjął w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, które ukończył zdając egzamin maturalny w 1976 r. W tym samym roku chciał rozpocząć studia na Uniwersytecie Gdańskim, jednak nie został tam przyjęty. W czerwcu 1977 roku złożył dokumenty do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W opinii jaką otrzymał od księdza Proboszcza zanotowano m.in.: „Michał pochodzi z rodziny bardzo mocno zaangażowanej w życie Kościoła: ojciec był członkiem Synodu Gdańskiego, uczestnikiem spotkań aktywu parafialnego ds. duszpasterskich, matka natomiast działa w poradnictwie rodzinnym przy parafii. Takie środowisko rodzinne miało istotny wpływ na kształtowanie się osobowości Michała. Był on długoletnim ministrantem, czynnie działającym w różnych akcjach ministranckich. Organizował grupy młodzieżowe. Przystępował często do sakramentów św., apostołował”. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 16 czerwca 1983 r. z rąk J. E. biskupa Lecha Kaczmarka. Jako neoprezbiter został skierowany do parafii pw. św. Józefa przy kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku. 19 czerwca 1986 r. został skierowany jako wikariusz do parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie.

1 lipca 1988 r. dekretem Biskupa Gdańskiego został ustanowiony diecezjalnym duszpasterzem akademickim i rozpoczął posługę przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. Z dniem 9 lutego 2003 r. został ustanowiony proboszczem w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie.  28 maja 2017 r. Metropolita Gdański mianował ks. Michała proboszczem parafii pw. św. Rocha w Rewie. W czasie swojej posługi kapłańskiej został także mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej przy Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego, a także otrzymał tytuł prałata. Ponadto w latach 2009-2014 pełnił urząd dziekana dekanatu Gdynia Orłowo.

Ksiądz Prałat Michał Lucjan Oksiuta, zmarł 26 września 2022 r. w 40. roku kapłaństwa i 65. roku życia.