Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Minął Rok Pański 2017 – sprawozdanie duszpasterskie

Minął Rok Pański 2017

W duchu wdzięczności Panu Bogu  kończymy w dzisiejszą niedzielę Rok Pański 2017. W naszej parafii był to czas zmian. Po ponad 14 latach niezapomnianej duszpasterskiej posługi proboszcza odszedł do innej parafii  Ks. Prał. Michał Oksiuta, któremu serdecznie  dziękujemy za ten czas gorliwej posługi pośród nas. Ks. Arcybiskup przysłał Wam obecnego Proboszcza. Po 3 latach odszedł także  Ks. wikariusz Andrzej Siedlecki ale w zamian niestety nie  dostaliśmy innego kapłana. Odeszła też siostra zakrystianka Beata i tu podobnie Matka Prowincjalna nie dała na jej miejsce nowej siostry. Dzięki Bogu znalazła się Pani Aleksandra, która godnie i z wielką  gorliwością kontynuuje posługę w zakrystii.

Kiedy kończymy jakiś okres w naszym życiu zadajemy sobie pytanie: „ jaki właściwie był ten czas?”. Koniec roku skłania nas do pewnego podsumowania minionego czasu.  Nie chodzi o statystyki potrzebne takim czy innym urzędom, nawet  nie o to, by usłyszeć, że był to „dobry” czy „zły” rok, ale by samemu odpowiedzieć sobie czy ten dany nam od Boga, w darze czas, przybliżył mnie do Stwórcy czy też może oddalił? A ponieważ jako parafia jesteśmy  wielką rodziną, wspólnotą,  dlatego szukamy odpowiedzi na powyższe pytania przyglądając się życiu religijnemu społeczności Gdyni Redłowa, która liczy ponad 6 tyś. mieszkańców.                                                                                                                                                                   Przypomnę rok miniony, przeżywaliśmy pod hasłem duszpasterskim: Idźcie i głoście ”. Trzeba byśmy odpowiedzieli sobie na pytanie na ile udało nam się iść i zanieść Dobrą Nowinę do innych, przede wszystkim naszych najbliższych, do środowisk pracy czy sąsiadów. Czy nie lękałem przyznać się do Chrystusa ? Czy w tych minionych 12 miesiącach udało mi się kogoś przyprowadzić do Chrystusa i Kościoła. Nie lękajmy się przyznawać do Boga i  bronić naszej wiary!!! Odważnie Ją głosić!!! Te zadania, pozostaje ciągle aktualne, chociaż przeżywamy kolejny rok duszpasterski i on również stawia przed nami nowe wyzwania, o których czytaliśmy w poprzednim numerze naszej gazetki.                                                                                                 Rok 2018 – to w naszej parafii czas Misji Świętych, które każda parafia ma obowiązek przeprowadzić co 10 lat. Już dziś informuję, że ten święty czas  odnowienia wiary, przeżywać będziemy  w terminie od 4-10 marca 2018.  W  bieżącym roku czeka nas także Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa. Przypomnę biskup ma obowiązek zwizytować każdą parafię co 5 lat. Terminu jeszcze nie znamy. Do tych wydarzeń trzeba będzie nam się dobrze przygotować.

By podsumować miniony rok popatrzmy jak wyglądało w nim życie sakramentalne w naszej parafii:

 1. Sakrament Chrztu Świętego.
Rok 1983 1987 1997 2007 2015 2016 2017
Ilość chrztów 128   84    44 57 49 57 38

 

Nie widać w naszej parafii jeszcze efektu 500+. Liczba dzieci póki co maleje i stąd mniej chrztów. Współcześni rodzice to coraz częściej osoby obojętne religijnie, które  nie odczuwają potrzeby ochrzczenia swoich pociech. Wiele dzieci przychodzi dzisiaj na  świat w rodzinach rozbitych i niesakramentalnych, w których nie ma ducha.

Coraz większym problemem jest kwestia znalezienia rodziców chrzestnych, spełniających wymogi Kodeksu Prawa Kanonicznego. A przypomnę krótko, że musi to być osoba: wierząca, praktykująca (uczęszczającą regularnie na Mszę św. i do sakramentów), oraz dojrzała (po Bierzmowaniu).

 1. Sakrament bierzmowania:

 

Rok 1983 1987 1997 2007 2015 2016 2017 2018
Liczba bierzmowanych    91   68    61   47    29   34   27 29

 

Niestety coraz mniej młodzieży przystępuje do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, bo po prostu przestali praktykować i zagubili wiarę. Coraz słabsze religijnie rodziny  nie dostrzegają potrzeby życia sakramentalnego. Ciągle aktualny jest także problem, co zrobić, żeby młodzież po przyjęciu tego sakramentu (dojrzałości chrześcijańskiej) dalej  trwała przy Bogu i Kościele? By ułatwić praktykowanie przenieśliśmy Mszę św. dla młodzieży na godz.18.00.

3.Sakrament Eucharystii:

 • I-komunia święta:
Rok 1983 1987 1997 2017 2018
Liczba dzieci    81    75    57    75   85

 

 • Frekwencja na niedzielnych Mszach Świętych :
Rok 2007 2007 2016 2017
Ilość wiernych (około) 2065

 

 • Na liczącą około 6700 mieszkańców dzielnicę do kościoła w ostatnim czasie chodzi około 2000 to około 30 %. To taka średnia krajowa. Wydaje mi się, że młodzieży jest bardzo mało w  kościele a dzieci im dalej po I-komunii św. tym też mniej. Chciałbym Was zaprosić, zachęcić byście pokochali Eucharystię, która jest dla nas źródłem korzystania ze skarbca łask, wysłużonych przez Syna Bożego na Krzyżu. Bardzo dziękuję, tym wszystkim, którzy regularnie uczestniczą we Mszach niedzielnych i świątecznych, a pozostałych zachęcam, by wzięli z nich przykład. Zachęcam także zwłaszcza osoby niepracujące do udziału we Mszach świętych w dni powszednie.
 • Ilość rozdanych w ciągu roku komunii świętych:
Rok 1983 1997 2007 2015 2016 2017
Ilość    

Widać mały wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.  A to cieszy. Świadczy, że wśród uczestniczących we Mszach św.  świadomość konieczności posilania się chlebem z nieba jest coraz większa. Pragnę bardzo gorąco podziękować tym, którzy regularnie i często posilają się „pokarmem na życie wieczne”.   Zachęcam pozostałych do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z komunią świętą.

Ze względu na mniejszą ilość kapłanów w naszej parafii przydaliby się nadzwyczajni szafarze komunii świętej.   Na szczęście znalazł się Pan Aleksander , który był już szafarzem i po przygotowaniu na szczeblu diecezji, ufam, już niedługo będzie nam posługiwał.

 • Przy tej okazji chcę również podziękować za zamawiane intencje Mszy świętych, i te w niedziele i święta, ale także w dni powszednie. Ofiarujmy Msze święte (najpiękniejszy dar) nie tylko za zmarłych (to oczywiste), ale także: o zdrowie, z racji jubileuszy, rocznic, imienin, urodzin czy  innych okazji. Dziękuję także za składane przy tej okazji stypendia mszalne.
 1. Sakrament Namaszczenia Chorych.

Odwiedzamy każdego miesiąca około 50 osób starszych i chorych.

 • Pogrzeby:
Rok 1997 2007 2015 2016 2017
Ilość w parafii   53   51    68    66   58

W imieniu całej parafii wyrażam chrześcijańską solidarność ze wszystkimi, którzy w minionym roku pożegnali swoich najbliższych! Niech Zmartwychwstały Chrystus przyjmie Ich do swojej chwały, a Maryja uprosi łaskę pocieszenia.

W tym roku zgonów było na szczęście mniej niż w poprzednim (o 8).  Osoby które odeszły były w większości zaopatrzone sakramentami. Za to pragnę najbliższym gorąco podziękować. I  proszę uczyńmy wszystko, by zadbać o naszych starszych czy schorowanych rodziców, krewnych, sąsiadów. Zaprośmy do nich kapłana z posługa sakramentalną. W sytuacjach nagłych kapłan jest do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Przychodźmy śmiało!

Dziękuję również Wam Parafianie za coraz lepsze rozumienie, czym jest sakrament chorych i że, nie traktujecie go jako „ostatnie namaszczenie”!

5.Sakrameny pokuty i pojednania.

Pragnę podziękować wielu z Was, którzy regularnie korzystacie z sakramentu Bożego Miłosierdzia. Nie mam odniesienia jak to było w poprzednich latach, ale chciałbym, zaapelować o ożywienie spowiedzi w I-piątki miesiąca, by wynagradzać Sercu Bożemu za grzechy nasze i całego świata. Zachęćmy dzieci i młodzież, a sami dajmy im przykład.

Jako kapłani staramy się służyć Wam najlepiej jak potrafimy, by podczas każdej Mszy św. była okazja do skorzystania ze spowiedzi./wyjątek to czas kolędowy/. Czekamy na Was w konfesjonale! Dziękuję kapłanom za codzienną, gorliwą służbę w konfesjonale.

 1. Sakrament Kapłaństwa.

Obecnie w naszej parafii duszpasterzuje 3 kapłanów: Proboszcz – Ks. Wiesław Philipp;  Wikariusz – Ks. Marcin Flisikowski  oraz Pomocy duszpasterska – Ks. Kazimierz Południak.  Niestety od lipca jest nas o jednego mniej, ale staramy się na miarę naszych możliwości usłużyć całej parafii.

Miarą życia duchowego parafii są powołania kapłańskie i zakonne. Dziękujemy Bogu za naszego kleryka  Damiana Trzebiatowskiego, który jest na IV roku w Gdańskim Seminarium Duchownym. Jak wiemy 9 grudnia br. przyjął posługę akolitatu i pomaga nam w rozdawaniu komunii świętej. Niech jego osoba  będzie zachętą dla innych młodych chłopców, którzy pójdą w Jego ślady.  W minionym roku -6.08.2017.  cieszyliśmy się także pierwszymi ślubami zakonnymi naszej parafianki s. Estery- Doroty Wykurz, które złożyła w zakonie Sióstr Nazaretanek.  Prośmy Boga o wytrwanie dla Niej i kleryka Damian oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W bieżącym roku módlcie się także za nas – waszych kapłanów, byśmy byli dla Was dobrymi Pasterzami. Święty Janie Pawle –módl się za nami!

Pragnę wyrazić także przy tej okazji wdzięczność naszym kapłanom za Ich gorliwą posługę duszpasterską i katechetyczną.

7.Sakrament Małżeństwa:

 

Rok 1983 1987 1997 2007 2015 2016 2017
Ilość par    44   27   16   13     10 4 9

Podobnie jak w naszej ojczyźnie tak i w parafii zauważamy wyraźną tendencję malejącą zawieranych sakramentów małżeństwa. I chociaż w ostatnim roku było więcej ślubów niż w 2016 to mam jednak świadomość, że i u nas są tacy, którzy żyją bez ślubu. Proszę te pary, by jak najszybciej uregulowali tę sprawę życia po Bożemu. Obiecujemy pomoc wszystkim, którzy w tej kwestii się do nas zgłoszą. Rodziców, babcie i dziadków proszę, by zachęcali, by tłumaczyli, że Chrystus, tak jak w Kanie Galilejskiej, pragnie błogosławić i pomagać każdemu małżeństwu a nie przeszkadzać. Módlcie się często za młodych, za wszystkie rodziny a szczególnie za przeżywające trudności.

Mówiąc o życiu parafii trzeba ukazać zaangażowanie wiernych w grupy duszpasterskie. Parafia-jak uczy Sobór Watykański II – to wspólnota wspólnot. Im więcej takich grup, tym żywotniejsza parafia. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem wszystkich należących do grup i pragnę zachęcić Was Drodzy Parafianie, by nie być tylko biernymi uczestnikami ale czynnie zaangażować się w  życie parafii. W każdej grupie można znaleźć coś dla siebie. W naszej parafii do tej pory istnieją takie wspólnoty:

 • Żywy Różaniec Święty (12 róż);
 • Apostolstwo Bożego Miłosierdzia (ok. 10 osób);
 • Koło Misyjne Dorosłych (10 osób);
 • Apostolstwo MB Patronki Dobrej Śmierci (ok. 10 osób);
 • Grupa Biblijna „Marana tha” (ok. 10 osób);
 • Ministranci (16 osób). /przydałoby się więcej/.
 • Schola Parafialna „In Domino”,
 • Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Ognisko Misyjne Dzieci –niestety po wakacjach przestało istnieć.
 • Parafialny Zespół Caritas – ( 3 osoby) –trzeba reaktywować.
 • Redakcja parafialnej Gazetki „Miłosierdzie” na razie 1-osobowa. W tym miejscu chciałbym podziękować ks. Kazimierzowi za podjęcie się redagowania pisma po reaktywacji.

Chcielibyśmy, by powstała wspólnota dla mężczyzn oparta na dawnych ministrantach oraz jakaś wspólnota dla dzieci i młodzieży.

KWESTIE MATERIALNE PARAFII.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam Drodzy Parafianie za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii i wykonywane inwestycje.  Mam świadomość, że nie łatwo się dziś żyje, a mimo to potraficie się dzielić.

Dziękuję przy tej okazji Osobom, które dbają o świeże  kwiaty i piękną dekorację kościoła. Pani Aleksandrze wyrażam wdzięczność za pełną oddania służbę w zakrystii, Panu  Leszkowi i wspomagającym go Panom tzw. „brygadzie zryw” za wszelkie prace gospodarcze a Pani Małgosi za troskę  o czystość. Przy tej okazji gorąco dziękuję także naszym organistom Pani Hani, Panu Arturowi  i wspierającemu ich Panu Przemkowi. Parafia to także plebania, o którą dbają Pan Wojtek i Pani Jadzia. Im również należą się słowa ogromnej wdzięczności.

Jakie są plany inwestycyjne na 2018 rok ( o ile Bóg pozwoli)

 • wykonanie projektu wnętrza naszego kościoła z obrazem Jezusa Miłosiernego w Centrum Ołtarza
 • pomalowane pozostałej część elewacji świątyni
 • wykonanie projektu nowej plebani (obecna została budowana jako tymczasowa) z kompleksem katechetyczno-duszpasterskim

Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać” za ciepłe przyjęcie nowego Proboszcza oraz za wszelkie wyrazy dobroci i życzliwości okazane w 2017 roku. Przepraszam za uchybienia z mojej strony  oraz gorąco proszę o modlitwę i pomoc w radosnym kroczeniu we wspólnocie parafialnej do Królestwa Niebieskiego. Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz

 

 

Dodaj komentarz