Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

~INTENCJE MSZALNE~ 17.04.2022 – 24.04.2022

Godz.IntencjaMK
Wielkanoc 17.04.
  6.00Suma – za ParafianP
  8.30+Stanisława (ona) KwitekO
10.00++rodzice: Franciszka (ona) i +Stanisław Furman oraz +siostra AlicjaP
11.30O Boże błog.,potrzebne łaski i zdrowia dla ks. KazimierzaN
13.00Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Justyny Kowalskiej z okazji urodzin i imieninO
18.00+Teresa KuberackaN
Poniedziałek Wielkanocny 18.04.
  7.00+mąż Edward i ++rodzice z obojga stronN
  8.30+Alfons i +Gertruda SułkowscyO
10.00Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB, zdrowie dla Edmunda Drobińskiego – z ok. 90-tych urodzinP
11.30+Jerzy i +Leszek Mierzyńscy oraz +Ryszard i ++rodzice z obu str.N
13.00Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB, zdrowie dla Lidii i Jerzego Jabłońskich – z ok. 57 rocz. ślubuO
18.00W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej ŚmierciP
Wtorek 19.04.
7.00++siostry: Irena z +mężem Edwardem, +Władysława (ona) z +mężemStanisławem oraz +szwagier AleksanderNN
8.30+Albin – z okazji 90-urodzinPN
8.30+Brunon Hebel oraz ++rodzice z obojga stronN
18.00W intencjach misyjnych i Koła MisyjnegoPN
Środa 20.04.
  7.00Dziękczynna za opiekę nad całą rodziną z prośbą o Boże błog. i dalszą PP
  8.30+Marek Landowski i ++z rodzinyPN
  8.30+Lech Wojtkowski – w miesiąc po pogrzebieN
18.00Zbiorowa: 1)O dary Ducha św., Boże prowadzenie i zdrowie dla syna z rodziną oraz Moniki i Marii; 2) O ratunek dla Marty oraz pokorę i miłosierdzie dla całej rodziny; 3) +Czesław – 14 rocz. śmierciNP
Czwartek 21.04.
  7.00+Gabriela, +Teresa, + Ryszard, +Danuta, +GrażynaNN
  8.30O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie dla Anny KAROLPP
18.00+Katarzyna, +Justyna, +Teresa, +Czesław (on)NP
Piątek 22.04.
  7.00+Tadeusz Wosztyl – w miesiąc po śmierciNN
  8.30+Tekla i +Bazylii DejnekaPN
18.00+Helena i Teofil Kośniccy oraz +Małgorzata i +TeresaNP
Sobota 23.04.
  7.00+Julita Żurek – w rocz. śmierciPP
  8.30+Jerzy Wszelaki i +Ks. Kan. Jerzy GłówczewskiPN
  8.30Dziękczynna z prośbą  o Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Róży i Mieczysława Piekarskich – z ok. 65 rocz. ślubuN
18.00+syn WojciechNP
Niedziela Miłosierdzia 24.04.
  7.00+Franciszka (ona) i +Jacek Brzeziński oraz +Monika KrahelPN
  8.30+Piotr -37 r. śm. oraz ++bracia i ++bratankowieNP
10.00+Maria i +Paweł Ponomarew oraz ++z rodzinySN
11.30+Aniela, +Heronim, +Grzegorz KaźmierczakNP
13.00Suma odpustowa – za ParafianSN
13.00Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Justyny i Dariusza Kowalskich – z okazji 25-rocz. ślubuG
13.00Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, Dary Ducha św. dla Jacka z okazji 55 -urodzinP
18.00+Henryk (on) Koralewski – w 8 rocz. śmierciNP