Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Oświadczenie Przewodniczącego KEP w związku z publikacjami o abp. K. Wojtyle

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego
papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się
do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i
pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w
niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod
pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny
Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu,
bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne
źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie
ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz
podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie
Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w
ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do
wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek
powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede
wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis
tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za
jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do
wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze
wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł
on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok
sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być
świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj
prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego
należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie,
jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.
Warszawa, 9 marca 2023 roku
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski