Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Śp. Ks. Kanonik Bogdan Śliwa – życiorys

Śp. Ksiądz Kanonik Bogdan Śliwa

Śp. Ksiądz Kanonik Bogdan Śliwa urodził się dnia 1 sierpnia 1951 roku w Gdyni, w praktykującej swoją wiarę i oddanej Kościołowi rodzinie Feliksa i Gertrudy z domu Bielawa. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdyni, a następnie do liceum ogólnokształcącego w Gdyni-Orłowie, które ukończył w roku 1969 zdając egzamin dojrzałości. W roku 1966 rodzina Śliwa przeprowadziła się z gdyńskiego centrum do dzielnicy Redłowo. 

Ks. Kanonik Bogdan ochrzczony został w parafii pw. Św. Antoniego w Gdyni. W tej też parafii otrzymał sakrament bierzmowania. Od szóstego roku życia był ministrantem. W opinii duchowieństwa był człowiekiem głęboko wierzącym, rozmodlonym i zaangażowanym w sprawy Kościoła.  

W 1969 roku rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Czas studiów został przerwany przymusową służbą wojskową w latach 1970-1972. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1976 roku w Pelplinie z rąk Biskupa Zygfryda Kowalskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym (1976-1979) oraz w Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku (1979-1983). Od 1 marca był duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Neu Ulm w Niemczech (Diecezja Augsburg). Pracę wśród Polonii zakończył w roku 2006, a następnie służył pomocą duszpasterską w Parafii pw. Św. Jana z Kęt w Rumii Janowie. Ze względu na kłopoty zdrowotne od roku 2009 mieszkał w domu rodzinnym w Redłowie, gdzie w miarę możliwości wspomagał pracujących tu kapłanów w posłudze duszpasterskiej. Ks. Bogdan przez całe kapłańskie życie dbał o pogłębianie wiedzy teologicznej. W tym zakresie podejmował kolejne studia. 

Gorliwa praca i zaangażowanie pasterskie Śp. Księdza Bogdana Śliwy zostały docenione poprzez zamianowanie go w roku 1995 Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej. 

Ksiądz Kanonik Bogdan Śliwa zmarł po długiej chorobie w dniu 20 marca 2020 roku, w 69 roku życia i 44 roku kapłaństwa. Wierni Archidiecezji Gdańskiej oraz Polonii niemieckiej pozostają mu wdzięczni za kapłańską służbę. 

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego odbędą się w czwartek, 26 marca br. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Gdyni-Orłowie przy ul. Ks. S. Zawackiego 4 o godz. 11.30.

Dodaj komentarz