Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Porządek Mszy św. limit 5 osób

Drodzy Parafianie!

W zawiązku z wynikającego ze stanu pandemii koronawirusa  nowym ograniczeniem ilości wiernych mogących brać udział w zgromadzeniach liturgicznych –do 5 osób  w dniu jutrzejszym tj. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego proponujemy w naszym kościele następujący porządek Mszy św. :

godz. 7.00
godz. 8.30
godz. 12.00
godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 18.00

Pierwszeństwo uczestnictwa we Mszy św. mają osoby zamawiające intencje! Chęć uczestnictwa we Mszy św. można zgłosić telefonicznie na numer parafii:

58 622-43-28 ale nie jest to konieczny wymóg!

W razie konieczności ilość Mszy św. może ulec zmianie.

Pamiętajmy jednak o zaleceniach na czas pandemii:  Zostańcie w domu! O to serdecznie prosimy!

Jesteśmy duchowo z Wami i pamiętamy o Was w modlitwie.

Wasi duszpasterze!

Dodaj komentarz