Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Zalecenia duszpasterskie Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

DRODZY WIERNI !

Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie
nadzwyczajnych środków zapobiegawczych,
które byliśmy zobowiązani wprowadzić
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
i kontynuujemy w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Liczba uczestników Mszy Świętej i nabożeństw nie może przekraczać 50 osób,
dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy
Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej
transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie.
Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele
zapraszamy w pierwszej kolejności te osoby,
które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych,
z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń.

Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących
oraz o ustanie epidemii.

Prosimy także o wrażliwość na tych parafian,
którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Wasi Duszpasterze

Informacja Stolicy Apostolskiej
o przyznaniu specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii:

https://episkopat.pl/stolica-apostolska-udziela-odpustu-specjalnego-wiernym- dotknietym-pandemia-koronawirusa/

Dodaj komentarz