Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

~INTENCJE MSZALNE~ 24.10.2021 – 31.10.2021

Niedziela 24.10.
  7.00+Piotr Smogorzewski (greg.24)PN
  8.30Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i zdrowie w rodzinie oraz za +PiotrKP
10.00Suma – za ParafianPK
11.30+Tadeusz Rajchert oraz +Arkadiusz  i  +AndrzejNP
13.00Za dusze w czyśćcu cierpiąceKN
18.00+Jan Bistran i ++rodzice z obojga stronNK
Poniedziałek 25.10.
  7.00+Jan KruszyńskiKK
  8.30+Piotr Smogorzewski (greg.25)PK
18.00+Benedykt Mudlaf oraz ++rodzice i rodzeństwo z obojga stronNP
Wtorek 26.10.
  7.00O uwolnienie z opętania córki EwyNN
  8.30+Piotr Smogorzewski (greg.26)KN
18.00+Tadeusz Strzelecki, ++rodzice z obojga stron oraz ++krewniPK
Środa 27.10.
  7.00+Piotr Smogorzewski (greg.27)PP
  8.30+Mieczysław KrajewskiNP
18.00Zbiorowa: 1) +Krystyna Blok (mama ks. Marcina)KN
  Czwartek 28.10.
  7.00+Piotr Smogorzewski (greg.28)NN
  8.30+Tadeusz KAROLKN
18.00+Tadeusz Jawień – z ok. imieninPP
18.00Dziękczynna z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski, opiekę MB, zdrowie dla Ewy i Bolesława z ok. 60-rocznicy ślubuK
Piątek 29.10.
  7.00+Jadwiga WaśkoKK
  8.30+Piotr Smogorzewski (greg.29)PK
18.00+Janina Kowalska – 41 rocz. śmierciNP
Sobota 30.10.
  7.00+Piotr Smogorzewski (greg.30)PP
  8.30+Salomea Jereczek,+Zofia Reszka, +Alojzy Jereczek, +Jan WoźniakNP
18.00++rodzice: Marianna i JanKP
Niedziela 31.10.
  7.00Dziękczynna za 25-lat działalności firmy z prośbą o Boże prowadzenie w dalszej działalnościPN
  8.30++rodzice: Marta i Augustyn Rompa, ++bracia: Władysław, Klemens, Augustyn; ++siostry: Halina i Bronisława; ++teściowie: Michał i Marta Wiczkowscy oraz żona Teresa RompaKP
10.00Suma – za ParafianPK
11.30++ z rodziny: Cieślak i KowalskichNP
13.00++ z rodziny: Jabłońskich, Kowalskich, Bielińskich i MazurKN
18.00+Bronisław Poterała –w 1 rocz. śmierciNK